REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 27

ZARZĄDZENIE NR 35
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 18 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), w związku z art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 7 lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11, z 2012 r. poz. 1333 oraz z 2013 r. poz. 677) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 38 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN poz.42) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. w skład Rady wchodzą:

1) Małgorzata Kuśmierczyk - członek Rady,

Wiktor Ziembowicz - zastępca członka Rady;

2) Jakub Kamiński - członek Rady,

Dobromir Szymański - zastępca członka Rady;

3) Michał Bogusław - członek Rady,

Alicja Widz - zastępca członka Rady;

4) Mikołaj Konopko - członek Rady,

Michał Reszel - zastępca członka Rady;

5) Bartłomiej Rosiak - członek Rady,

Marika Sońta - zastępca członka Rady;

6) Aleksandra Siwek - członek Rady,

Katarzyna Łuszczewska - zastępca członka Rady;

7) Łukasz Musiatowicz - członek Rady,

Sebastian Gańko - zastępca członka Rady;

8) Konrad Wandrasz - członek Rady,

Barbara Łabędzka - zastępca członka Rady;

9) Aneta Sijka - członek Rady,

Iga Karasińska - zastępca członka Rady;

10) Piotr Wasilewski - członek Rady,

Mateusz Zdrodowski - zastępca członka Rady;

11) Jakub Krajnik - członek Rady,

Martyna Czajka - zastępca członka Rady;

12) Jan Franek - członek Rady,

Marcelina Kozubek - zastępca członka Rady;

13) Edgar Kobos - członek Rady,

Paweł Żelazny - zastępca członka Rady;

14) Jakub Damulewicz - członek Rady,

Mateusz Rytlewski - zastępca członka Rady;

15) Sandra Wawrzyniak - członek Rady,

Agata Kędzior - zastępca członka Rady;

16) Robert Skórzyński - członek Rady,

Michał Barszczak - zastępca członka Rady.";

2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Członkowi Rady (jego zastępcy), biorącemu udział w posiedzeniach Rady, a w przypadku niepełnoletniego członka Rady (jego zastępcy), także jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu, zwraca się koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu Rady lub w zorganizowanym spotkaniu grupy roboczej na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - na podstawie informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem oraz prośby o zwrot kosztów przejazdu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, przedstawionych w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady lub spotkania grupy roboczej.";

3) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Anna Zalewska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

Załącznik 1. [PROŚBA O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU]

Załączniki do zarządzenia nr 35 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 września 2018 r. (poz. 27)

Załącznik nr 1

PROŚBA O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU]

Załącznik nr 2

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-07
  • Data wejścia w życie: 2018-10-01
  • Data obowiązywania: 2018-10-01
  • Dokument traci ważność: 2019-10-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA