REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 29

ZARZĄDZENIE NR 37
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 26 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz.1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 39 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Dz. Urz. MEN poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Propozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną przygotowane w postaci modelu obejmującego rozwiązania w zakresie:

1) diagnozy funkcjonalnej;

2) wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wychowania przedszkolnego;

3) kształcenia ogólnego oraz systemu wsparcia edukacji włączającej oraz pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

4) kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz przejścia uczniów z systemu edukacji na rynek pracy;

5) gromadzenia danych dotyczących edukacji włączającej oraz zasad finansowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

6) przygotowania kadr do edukacji włączającej.";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) koordynator Zespołu - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej;

2) Jolanta Broda - Kuratorium Oświaty w Białymstoku;

3) Magdalena Cichostępska - Kuratorium Oświaty w Warszawie;

4) prof. dr hab. Iwona Chrzanowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

5) Marzenna Czarnocka - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 w Warszawie;

6) Małgorzata Dońska-Olszko - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 327 im. dr Anny Lechowicz w Warszawie;

7) Monika Gołubiew-Konieczna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Gdańsku;

8) Marzenna Habib - Ośrodek Rozwoju Edukacji;

9) Robert Jagodziński - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;

10) dr Tomasz Knopik - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie;

11) prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;

12) prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie;

13) Izabella Lutze - Ośrodek Rozwoju Edukacji;

14) Barbara Łaska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi;

15) dr Joanna Moleda - Akademia Pedagogiki Specjalnej;

16) prof. dr hab. Wojciech Otrębski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;

17) Karol Pawlak - Polska Rada do spraw Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF);

18) dr Tomasz Rowiński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

19) Katarzyna Stępniak - O środek Rozwoju Edukacji;

20) prof. dr hab. Grzegorz Szumski - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

21) Marek Tarwacki - Szkół Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach;

22) Anna Tomaszewska - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Łodzi;

23) dr Grażyna Walczak - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

24) dr Katarzyna Wiejak - Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie;

25) Katarzyna Sieradzan - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Warszawie;

26) Monika Zakrzewska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

27) prof. dr hab. Marzenna Zaorska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska Akademia Nauk;

28) Liliana Zientecka - Narodowa Rada Rozwoju;

29) sekretarz Zespołu - przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji.";

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Ustala się termin zakończenia prac Zespołu na dzień 30 czerwca 2019 r.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Anna Zalewska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-07
  • Data wejścia w życie: 2018-09-26
  • Data obowiązywania: 2018-09-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA