REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 4
EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), w związku z art. 12 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 7 lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11, z 2012 r. poz. 1333 oraz z 2013 r. poz. 677) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 32 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN poz. 31) w § 2 w ust. 3 w pkt 12 wyrazy „Patrycja Nowosielska – zastępca członka Rady” zastępuje się wyrazami „Kacper Kret – zastępca członka Rady”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-10
  • Data wejścia w życie: 2020-01-30
  • Data obowiązywania: 2020-01-30
  • Dokument traci ważność: 2020-12-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA