REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 8 poz. 99

Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 134 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 maja 2003 r.

w sprawie funkcjonowania Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94 poz. 426) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz. 350 z późn. zm.), a także w związku z zarządzeniem Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. Urz. MON Nr 4 poz. 26) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa zasady funkcjonowania Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie, zwanego dalej „Liceum".

2. Organem prowadzącym Liceum jest Minister Obrony Narodowej.

3. Liceum jest jednostką organizacyjną podporządkowaną Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest właściwy dla Liceum kurator oświaty.

5. Pod względem finansowym i gospodarczym Liceum pod lega Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

6. Liceum prowadzi gospodarkę rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz wydatkami rzeczowymi na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

7. Liceum działa na podstawie statutu nadanego przez radę pedagogiczną Liceum, zatwierdzonego przez Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

8. Wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum pokrywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz subwencji oświatowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

9. Limit przyjęć do 1 klasy Liceum określa corocznie Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

10. Uczniowie Liceum w okresie nauki otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie oraz pomoc lekarską w zakresie i na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.

11. Uczniom Liceum przysługuje bezpłatnie mundur szkolny.

12. Uczniowie Liceum podlegają ubezpieczeniu na koszt wojska:

1) od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie przewidzianym dla młodzieży szkolnej;

2) od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyrządzić osobom trzecim w ich mieniu podczas lub w związku z nauką i zajęciami pozalekcyjnymi.

13. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-05-30
  • Data wejścia w życie: 2003-05-30
  • Data obowiązywania: 2003-05-30
  • Z mocą od: 2003-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA