REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 23 poz. 296

Generalny Zarząd Logistyki - P4

DECYZJA Nr 512/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wdrożenia w resorcie obrony narodowej koncepcji realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza oraz państwa wysyłającego (HNS)

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. b i pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z zaistniałymi w resorcie obrony narodowej zmianami organizacyjno-kompetencyjnymi, w celu zapewnienia warunków do dalszej sprawnej realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza oraz państwa wysyłającego, ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 260/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2001 r. w sprawie wdrożenia w resorcie obrony narodowej koncepcji realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa--gospodarza oraz państwa wysyłającego (HNS) (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 167 oraz z 2005 r. Nr 20, poz. 186) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powierzam w resorcie obrony narodowej organizację i koordynacje zadań, o których mowa w pkt 1:

1) Szefowi Zarządu Planowania Logistyki - P4 - w odniesieniu do całości spraw związanych z ich planowaniem i realizacją, z jednoczesnym pełnieniem funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw HNS, zwanego dalej „Pełnomocnikiem ds. HNS"

2) Dyrektorowi Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - w odniesieniu do problematyki dotyczącej pozamilitarnej części systemu obronnego państwa, określonej przez Pełnomocnika ds. HNS."

2) w pkt 3:

a) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) współdziałanie z komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, a za pośrednictwem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - z właściwymi ministrami i wojewodami - w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza;"

3) w pkt 5 część wstępna przepisu otrzymuje brzmienie:

„5. Do zakresu zadań Zarządu Planowania Logistyki - P4 należy:"

4) w pkt 6 część wstępna przepisu otrzymuje brzmienie:

„6. Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego:"

5) w pkt 10 część wstępna przepisu otrzymuje brzmienie:

„10. Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych współdziała z Pełnomocnikiem ds. HNS w zakresie:"

6) w pkt 12 część wstępna przepisu otrzymuje brzmienie:

a) „12. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Dowódca Dowództwa Operacyjnego, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej:,

b) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) określają i wydzielają, w porozumieniu z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, niezbędne siły i środki do ochrony i obrony podległych obiektów wojskowych oraz rejonów i obiektów przewidzianych do wykorzystania przez wojska sojusznicze w ramach HNS.".

2. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych realizuje zadania określone w pkt 7, 12 i 15 decyzji, o której mowa w pkt 1, od dnia 1 lipca 2007 r.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-01-01
  • Dokument traci ważność: 2008-12-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA