REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 11 poz. 127

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie wykazu jednostek badawczych i wykazu jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) oraz zakresów akredytacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) ogłaszam:

1) wykaz jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), stanowiący załącznik Nr 1;

2) zakres akredytacji OiB Laboratorium Pomiarów Ciśnienia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik Nr 2;

3) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik Nr 3;

4) zakres akredytacji OiB Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik Nr 4;

5) zakres akredytacji OiB Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik Nr 5;

6) zakres akredytacji OiB Laboratorium Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych stanowiący załącznik Nr 6;

7) wykaz jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), stanowiący załącznik Nr 7;

8) zakres akredytacji OiB Jednostki Certyfikującej Wyroby Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik Nr 8;

9) zakres akredytacji OiB Jednostki Certyfikującej Wyroby - Ośrodka Jakości Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, stanowiący załącznik Nr 9.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej

Podsekretarz Stanu do spraw
Uzbrojenia i Modernizacji:
Z. Kosiniak-Kamysz

Załącznik 1. [Wykaz jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)]

Załączniki do Obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 maja 2008r.(poz. 127)

Załącznik Nr 1

WYKAZ
Jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)

Lp

Nazwa jednostki badawczej

Zakres udzielonej akredytacji OiB

1

Laboratorium Pomiarów Ciśnienia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Określa załącznik Nr 2

2

Laboratorium Badań Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Określa załącznik Nr 3

3

Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Określa załącznik Nr 4

4

Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Określa załącznik Nr 5

5

Laboratorium Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Określa załącznik Nr 6

 

Załącznik 2. [ZAKRES AKREDYTACJI Nr 14/MON/2008]

Załącznik Nr 2

ZAKRES AKREDYTACJI
Nr 14/MON/2008

Wydanie 1

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
LABORATORIUM POMIARÓW CIŚNIENIA
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 10

Instalacje odbiorników ciśnień powietrznych

Ciśnienie w zakresie:
(-0,1-250) MPa

Procedura badawcza nr PB-43-03-04 ed. 2zdn. 14.11.2006 r.

Szczelność w zakresie:
(-0,1-250) MPa;

 

Badanie ciśnieniomierzy sprężynowych

Znormalizowane badania ciśnieniomierzy sprężynowych na zgodność z wymaganiami normy PN-88/M-42304:

1. wymagań metrologicznych: oględziny zewnętrzne, płynność ruchu wskazówki

2. wymagań konstrukcyjnych: główne wymiary w zakresie (0-500) mm, aretowanie zespołu pomiarowego, działanie nastawnika zera, przesłanianie kresek podziałki

p. 3.2.2 wg p.5.3.2; p.3.1.2,

3.2.1, p.3.2.6.7, 3.2.9,

3.2.15,3.2.16;

p.3.2.3wg PN-89/M-42305;

p.3.2.7 wg p.5.3.3;

p.3.2.8 wg p.5.3.4;

p.3.2.6.3 i 3.2.6.4

wg p.5.3.5;

p.3.2.6.5 wg p. 5.3.6.

Centrale aerodynamiczne

Badanie właściwości metrologicznych ciśnieniomierzy kontrolnych i zwykłych sprężynowych, central aerodynamicznych, wysokościomierzy, prędkościomierzy, machometrów i wariometrów.
Badane parametry:
Ciśnienie absolutne: (0,0014-0,7) MPa
Względne pod- i nadciśnienie (gaz): (-0,1-2,5)MPa
Względne nadciśnienie (olej): (0,04-250) MPa

Procedura pomiarowa

PP-43-03-01

Specjalistyczne przyrządy kontrolno-
-pomiarowe

ed. 2zdn. 18.10.2006 r.

„Ciśnieniomierze wskazówkowe kontrolne z elementami sprężystymi” zgodnie z wymaganiami normy PN-83/M-42326.

Procedura pomiarowa

PP-43-03-02 ed. 2zdn. 18.10.2006 r. „Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykłe z elementami sprężystymi” zgodnie z wymaganiami normy PN-88/M-42304.

 

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Załącznik 3. [ZAKRES AKREDYTACJI Nr 15/MON/2008]

Załącznik Nr 3

ZAKRES AKREDYTACJI
Nr 15/MON/2008

Wydanie 1

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
LABORATORIUM BADAŃ STANU TECHNICZNEGO
WIRNIKOWYCH MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 10

Zespół napędowy

Badania wizualne (endoskopowe) i badanie stanu technicznego silników lotniczych: uszkodzenia elementów traktu gazowego w zakresie 0-13 mm±0,005 mm.

PROCEDURA BADAWCZA PB7-1 ed.6zdn. 09.08.2006 r. „Przegląd i pomiar wielkości uszkodzeń elementów traktu gazowego wirnikowych maszyn przepływowych”

Metodą endoskopową i boroskopową, opis i kwalifikacja uszkodzeń elementów maszyn przepływowych w zakresie 0,140 mm±0,05 mm

PROCEDURA BADAWCZA PB7-2 ed. 6zdn. 09.08.2006 r. „Opis i kwalifikacja uszkodzeń elementów wirnika maszyn przepływowych „

 

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Załącznik 4. [ZAKRES AKREDYTACJI Nr16/MON/2008]

Załącznik Nr 4

ZAKRES AKREDYTACJI
Nr16/MON/2008

Wydanie 1

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
LABORATORIUM DIAGNOSTYKI SYSTEMÓW TRIBOLOGICZNYCH
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 10

Zespół napędowy
Instalacja hydrauliczna, olejowa
Przekładnie główne, pośredniczące
Układy transmisji napędu - skrzynki napędu

Ocena stanu technicznego na podstawie badań:

 

1. Zawartości pierwiastków w produktach zużywania gromadzących się w cieczy roboczej metodą spektrometrii emisyjnej: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cr Cu, Fe, Mg, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti, V i Zn w zakresie od 0,1 do 500-r6000 ppm

Procedura Badawcza nr PB-34-2-01 ed. 6zdn. 15.11.2007 r.

2. Zawartości pierwiastków wydzielonych z cieczy roboczej metodą fluorescencji rentgenowskiej: Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti i Zn w zakresie od 0,001 do 30 Mg/ml

Procedura Badawcza nr PB-34-2-02 ed.7zdn. 15.11.2007 r.

3. Parametrów charakteryzujących produkty zużywania gromadzących się w cieczy roboczej metodą ferrograficzną.

Procedura Badawcza nr PB-34-2-03 ed. 6 z dnia 15.11.2007 r.

4. Składu granulometrycznego stałych ciał obcych w cieczy roboczej za pomocą automatycznego licznika cząstek, metodą bezpośrednią.

Procedura Badawcza nr PB-34-2-04 ed. 5 z dnia 15.11.2007 r.

 

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Załącznik 5. [ZAKRES AKREDYTACJI Nr17/MON/2008]

Załącznik Nr 5

ZAKRES AKREDYTACJI
Nr17/MON/2008

Wydanie 1

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
LABORATORIUM NARAŻEŃ MECHANICZNYCH I KLIMATYCZNYCH
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupy 1-S-17

Wszystkie obiekty o masie do 400kg

Wpływ drgań (wibracji) sinusoidalnych o częstotliwości w zakresie:
5Hz-2000Hz
Przyspieszenie drgań (wibracji) w zakresie: 0g-45g

NO-06-A107:2005:
p. 2.3, p. 2.7, p. 2.12, p. 3.2.15, p. 3.2.16

Wpływ szerokopasmowych drgań (wibracji) losowych o częstotliwości w zakresie: 20 Hz-2 000 Hz

NO-06-A107:2005:
p. 2.4, p. 2.8

Wszystkie obiekty o masie do 120 kg

Wpływ wielokrotnych udarów

NO-06-A107:2005:

mechanicznych

p. 2.5, p. 2.9, p. 2.10, p. 3.4.5, p. 3.4.6

1110 000 udarów

Przyspieszenie udaru

w zakresie: 8g-40g

Wszystkie obiekty o wymiarach maksymalnych 1900x900x900 mm

Wpływ zmian ciśnienia w zakresie: 1hPa-1120hPa

NO-06-A107:2005:

p. 4.6, p. 4.7, p. 4.8, p. 4.9, p. 5.2, p. 5.3, p. 5.4

Wpływ zmian temperatury w zakresie: -85°C-300°C

NO-06-A107:2005:

p. 4.2, p. 4.3, p. 4.5.3, p. 4.5.4, p. 5.6, p. 5.7, p. 5.8, p. 5.9

Wpływ zmian wilgotności w zakresie: 10%-98%

NO-06-A107:2005:

p. 4.4, p. 4.10, p. 5.10, p. 5.12

 

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Załącznik 6. [ZAKRES AKREDYTACJI Nr 18/MON/2008]

Załącznik Nr 6

ZAKRES AKREDYTACJI
Nr 18/MON/2008

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [Wykaz jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)]

Załącznik Nr 7

WYKAZ
jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)

Lp

Nazwa jednostki certyfikującej

Zakres udzielonej akredytacji OiB

1

Jednostka Certyfikująca Wyroby Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Określa załącznik Nr 8

2

Jednostka Certyfikująca Wyroby - Ośrodek Jakości Przemysłowego Instytutu Motoryzacji

Określa załącznik Nr 9

 

Załącznik 8. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 13/MON/2008]

Załącznik Nr 8

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 13/MON/2008

Wydanie 1

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

 

 

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

Grupa 13

Benzyny lotnicze

NO-91-A235:2007

Materiały pędne i smary - Benzyna lotnicza kod MPS F-18

Paliwa do turbinowych silników lotniczych

NO-91-A258-2:2001

Materiały pędne i smary - Paliwo do turbinowych silników lotniczych - Paliwo kod NATO F-34

Paliwa do turbinowych silników lotniczych

NO-91-A258-3:2001

Materiały pędne i smary -Paliwo do turbinowych silników lotniczych -Paliwo kod NATO F-44

Paliwa do turbinowych silników lotniczych

NO-91-A258-4:2006

Materiały pędne i smary - Paliwo do turbinowych silników lotniczych - Paliwo kod NATO F-35

 

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Załącznik 9. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 23/MON/2008]

Załącznik Nr 9

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 23/MON/2008

Wydanie 1

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY - OŚRODEK JAKOŚCI
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

1

2

3

4

Grupa 6

Pojazdy ewakuacji technicznej

KTW-23-A211
pkt. 2.2.12.1, 2.2.12.4, 2.2.12.6, 2.2.12.7, 2.2.12.12, 2.2.14.1 do 4, 2.2.14.5, 2.2.17.3, 2.2.17.4.

Kołowy wóz zabezpieczenia technicznego

KTW-23-A214
pkt. 2.2.1.8.1, 2.2.1.8.2, 2.2.1.8.5, 2.2.1.9.5, 2.2.1.9.7, 2.2.1.10.1, 2.2.2.3.

Wóz zabezpieczenia technicznego WZT-3

PN-V-80000:1998 pkt. 2.3.7,2.3.8
normy przywołane: PN-87/S-76005

Wojskowe opancerzone pojazdy kołowe. Wymagania techniczne

NO-06-A108:2005 pkt.2.1.2, 2.1.8, 2.1.14
normy przywołane: NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi.

PN-90/S-04052
normy związane: PN-EN 1789:2007

Samochody. Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pojazdu. Wymagania i badania

PN-90/S-04051
Przepisy prawne związane: Regulamin 51 EKG ONZ Dyrektywa 70/157/EWG

Pojazdy samochodowe i motorowery. Dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego. Wymagania i badania

PN-V-80000:1998 pkt. 2.3.7,2.3.8

Wojskowe opancerzone pojazdy kołowe. Wymagania techniczne

normy przywołane: PN-87/S-76005

 

 

1

2

3

4

 

 

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań Wymagania konstrukcyjne.

normy przywołane:

PN-S-02014:1994

PN-ISO 612:2006

NO-25-A200:1996

Wojskowe pojazdy samochodowe - Wyposażenie

NO-23-A200-1:1998

Wojskowe pojazdy samochodowe - Samochody wielozadaniowe - Część 1: Wymagania ogólne

normy przywołane:

PN-S-02014:1994

PN-S-02015:1982

PN-92-S-77500:1992

PN-S-04003:1984

PN-S-04000:1993 oraz

Regulamin 79 EKG ONZ

Regulamin 13 EKG ONZ

Regulamin 68 EKG ONZ

PN-V-80000:1998

Wojskowe opancerzone pojazdy kołowe. Wymagania techniczne

normy przywołane:

PN-S-02015:1982

PN-S-77500:1992

PN-S-02014:1994 oraz

Regulamin 79 EKG ONZ

Regulamin 13 EKG ONZ

PN-V-80003:2001

Wojskowe pojazdy samochodowe. Ruchome warsztaty remontowe. Wymagania ogólne

normy przywołane:

PN-S-02015:1982

PN-S-02014:1994

PN-S-04003:1984

PN-S-04000:1993 oraz

Regulamin 68 EKG ONZ

Dyrektywa 70/311/EEC

PN-V-80009:2003

Pojazdy wojskowe. Przyczepy i naczepy wielozadaniowe. Wymagania ogólne

Przepisy prawne przywołane:

Regulamin 79 EKG ONZ

Dyrektywa 70/311/EEC

 

1

2

3

4

 

 

NO-23-A201:2007 pkt. 3.2.3

Przyczepy do transportu łodzi wojskowych - Wymagania ogólne

PN-V-80009:2003 pkt. 2.10.1.3; 6; 7; 8; 9

Pojazdy wojskowe. Przyczepy i naczepy wielozadaniowe. Wymagania ogólne

PN-V-80010:2003 pkt. 2.4.1; 4

Pojazdy wojskowe. Przyczepy i naczepy ogólnego przeznaczenia. Wymagania

normy przywołane: PN-86/S-48020
PN-88/S-48022
PN-92/S-48021
PN-92/S-48023
PN-ISO 3842:2003

Grupa 17

Kontenerowe zespoły spalinowo-elektryczne dużej mocy do zasilania obozowisk (na podwoziu kołowym)

WBN-84/0612-06
z wyłączeniem punktów:
3.2, 3.3 (nie dotyczy wibracji), 3.4, 3.5,3.7, 6.9

Zespoły prądotwórcze i ruchome elektrownie z silnikami spalinowymi. Ogólne wymagania techniczne

NO-06-A104:2005
normy przywołane:
PN-S-02014:1994
PN-ISO 612:2006

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne.

NO-25-A200:1996

Wojskowe pojazdy samochodowe - Wyposażenie

NO-23-A200-1:1998

Wojskowe pojazdy samochodowe - Samochody wielozadaniowe - Część 1: Wymagania ogólne

PN-V-80004:2000
normy przywołane:
PN-S-02014:1994
PN-ISO 612:2006

Wojskowy sprzęt samochodowy. Parametry zdolności pokonywania przeszkód terenowych przez samochody. Metody pomiaru

PN-V-80009:2003
Przepisy prawne przywołane:
Regulamin 79 EKG ONZ
Dyrektywa 70/311/EEC

Pojazdy wojskowe. Przyczepy i naczepy wielozadaniowe. Wymagania ogólne

 

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-06-12
  • Data wejścia w życie: 2008-06-12
  • Data obowiązywania: 2008-06-12
  • Dokument traci ważność: 2010-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA