REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 22 poz. 244

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

DECYZJA Nr 402/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 grudnia 2009 r.

w sprawie unormowania zasad funkcjonowania systemu informatycznego LOGIS-E wspomagającego kierowanie eksploatacją i remontami uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu wdrożenia do eksploatacji użytkowej systemu informatycznego LOGIS-E w resorcie obrony narodowej ustala się, co następuje:

1. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest instytucją kierującą dla systemu informatycznego LOGIS-E, zwanego dalej „Sl LOGIS-E” wspomagającego kierowanie eksploatacją i remontami uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zwanego dalej „UiSW”.

2. Celem funkcjonowania Sl LOGIS-E w resorcie obrony narodowej jest wspomaganie realizacji zadań w zakresie:

1) ewidencji stanów i obrotów UiSW;

2) ewidencji należności UiSW;

3) ewidencji eksploatacji UiSW;

4) udostępniania komórkom organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkom organizacyjnym resortu obrony narodowej zgodnie z ich kompetencyjnym zakresem działania informacji analitycznych i przekrojowych o stanie ilościowo-jakościowym UiSW;

5) przekazywania do innych systemów informatycznych użytkowanych w resorcie obrony narodowej danych o stanie ilościowo-jakościowym UiSW;

6) sprawozdawczości.

3. Sl LOGIS-E przeznaczony jest do wspomagania kierowania eksploatacją i remontami USiW na szczeblu:

1) oddziału gospodarczego lub innej jednostki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej zobowiązanej do prowadzenia ewidencji ilościowo-jakościowej UiSW lub ewidencji eksploatacji UiSW;

2) związku taktycznego;

3) dowództwa rodzajów sił zbrojnych i Dowództwa Garnizonu Warszawa;

4) centralnym realizowanym przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz centralne organy logistyczne lub gestorów UiSW.

4. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych kieruje procesem wdrożenia i eksploatacji Sl LOGIS-E w resorcie obrony narodowej oraz jest organem właściwym do:

1) wydawania wytycznych określających szczegółowe zasady organizacji funkcjonowania Sl LOGIS-E;

2) określania zakresu przetwarzanych informacji w SI LOGIS-E;

3) zarządzania dostępem do informacji przekrojowych i analitycznych będących wynikiem przetwarzania na szczeblu centralnym;

4) planowania i organizowania procesu szkolenia użytkowników i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie Sl LOGIS-E w resorcie obrony narodowej;

5) wyznaczenia organizatora systemu do bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem prac projektowo-wdrożeniowych.

5. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych opracuje i uzgodni niezbędne dokumenty uwzględniające aktualne uwarunkowania organizacyjne i prawne do sprawnego funkcjonowania systemu Sl LOGIS-E w resorcie obrony narodowej.

6. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji:

1) zapewni w podległych sobie jednostkach organizacyjnych niezbędne warunki techniczne do efektywnej eksploatacji Sl LOGIS-E w zakresie sprzętu i oprogramowania;

2) wyznaczy z podległych sobie jednostek organizacyjnych organ eksploatujący Sl LOGIS-E, który zabezpieczy potrzeby funkcjonowania systemu w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w centralnych organach logistycznych lub gestorów UiSW;

3) doskonali i modyfikuje zakres funkcjonalny Sl LOGIS-E, zgodnie z potrzebami użytkowników systemu przekazywanymi przez organizatora systemu;

4) zapewni wsparcie techniczne i szkoleniowe dla użytkowników systemu.

7. System LOGIS-E jest rozwiązaniem funkcjonującym do chwili wdrożenia Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej.

8. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia zapewnią w kolejnych planach finansowych, stosownie do swoich kompetencji, środki finansowe niezbędne do zabezpieczenia procesu wdrażania i eksploatacji Sl LOGIS-E.

9. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-18
  • Data wejścia w życie: 2010-01-02
  • Data obowiązywania: 2010-01-02
  • Dokument traci ważność: 2014-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA