REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 15 poz. 215

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk
– Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

DECYZJA Nr 267/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 lipca 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wskazania organów wojskowych do współdziałania z organami cywilnymi w zakresie przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 1, 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz. U. Nr 32, poz. 363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa (Dz. U. Nr 95, poz. 952) oraz w celu wykonania zadań wynikających z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 550/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wskazania organów wojskowych do współdziałania z organami cywilnymi w zakresie przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 243) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) szefowie wydziałów transportu i ruchu wojsk i HNS regionalnych baz logistycznych;”;

2) w pkt 2 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) szefowie wydziałów transportu i ruchu wojsk i HNS regionalnych baz logistycznych i komendanci wojskowych komend transportu – w zakresie przygotowania żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg wodnych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej.”;

3) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [WZÓR - PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANAMI CYWILNYMI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I WYKORZYSTANIA TRANSPORTU NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA]

Załącznik do decyzji Nr 267/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 lipca 2011 r. (poz. 215)

WZÓR – PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANAMI CYWILNYMI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I WYKORZYSTANIA TRANSPORTU NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-10
  • Data wejścia w życie: 2011-07-01
  • Data obowiązywania: 2011-07-01
  • Dokument traci ważność: 2024-05-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA