REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 17 poz. 245

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

DECYZJA Nr 309/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 sierpnia 2011 r.

w sprawie systemu kształcenia szeregowych zawodowych oraz systemu doskonalenia zawodowego podoficerów zawodowych w grupie osobowej ochrony przeciwpożarowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. e oraz § 2 pkt 7 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z nową organizacją szkół podoficerskich ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa:

1) zasady organizacji i tryb kształcenia szeregowych zawodowych na podoficerów zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w grupie osobowej ochrony przeciwpożarowej, zwane dalej „kształceniem na podoficerów”;

2) zasady organizacji kursów kwalifikacyjnych i doskonalących w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dla podoficerów grupy osobowej ochrony przeciwpożarowej.

2. Kursy kwalifikacyjne na stopień plutonowego i młodszego chorążego w grupie osobowej ochrony przeciwpożarowej odbywają się w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz w części specjalistycznej w Szkole Specjalistów Pożarnictwa w Grupie będącej w strukturze 1. Ośrodka Szkolenia Kierowców, a od dnia 1 stycznia 2012 r. strukturze Centrum Szkolenia Logistyki.

3. Kształcenie na podoficerów odbywa się w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz w części specjalistycznej w Szkole Specjalistów Pożarnictwa w Grupie będącej w strukturze 1. Ośrodka Szkolenia Kierowców, a od dnia 1 stycznia 2012 r. w strukturze Centrum Szkolenia Logistyki, w ramach kursu zakończonego egzaminem na podoficera.

4. Kursy doskonalące, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 od dnia 1 września 2011 r. odbywają się w Szkole Specjalistów Pożarnictwa w Grupie.

5. Warunkiem kształcenia na podoficerów jest posiadanie przez szeregowych zawodowych co najmniej świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem art. 36 ust. 1 pkt 2 oraz art. 126 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)).

6. W ramach postępowania rekrutacyjnego dla szeregowych zawodowych jednostki ochrony przeciwpożarowej ubiegających się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

7. Dla szeregowych zawodowych, kształcących się na podoficerów spośród żołnierzy jednostki ochrony przeciwpożarowej nauka odbywa się w rozbiciu na etapy szkolenia:

1) ogólne;

2) specjalistyczne;

3) praktyki.

8. Szkolenie ogólne realizowane jest w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

9. Szkolenie specjalistyczne realizowane jest w Szkole Specjalistów Pożarnictwa w Grupie według „Programu szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej”.

10. Praktyki odbywane w ramach kształcenia na podoficerów realizowane są w macierzystych pododdziałach wojskowych straży pożarnych lub w wojskowych strażach pożarnych wskazanych przez Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

11. Dowódcy: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Garnizonu Warszawa oraz Szefowie: Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, corocznie, w terminie do końca marca, składają do Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej zapotrzebowania na uzupełnienie stanowisk etatowych zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala w podporządkowanych wojskowych strażach pożarnych.

12. Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej corocznie, w terminie do końca kwietnia, na podstawie złożonych zapotrzebowań, o których mowa w pkt 11, dokonuje analizy potrzeb uzupełnienia stanowisk etatowych, zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala w wojskowych strażach pożarnych i wnioskuje do dyrektora departamentu właściwego do spraw kadr przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o przyznanie limitu miejsc dla potrzeb szkolenia kursowego szeregowych zawodowych na podoficerów.

13. Dyrektor departamentu właściwego do spraw kadr podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do postępowania rekrutacyjnego na kształcenie na podoficerów.

14. Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej:

1) realizuje nadzór merytoryczny w procesie szkolenia specjalistycznego oraz praktyk w systemie kształcenia na podoficerów;

2) opracowuje wykaz wojskowych straży pożarnych, w których będą odbywać się praktyki w ramach kształcenia na podoficerów;

3) opracowuje wytyczne do przeprowadzenia kursów kwalifikacyjnych w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na stopień wojskowy plutonowego oraz młodszego chorążego uwzględniając specyfikę przygotowania zawodowego w grupie osobowej ochrony przeciwpożarowej;

4) opracowuje założenia organizacyjno-programowe dla kursów doskonalących realizowanych w ramach systemu doskonalenia zawodowego;

5) dokonuje doboru odpowiedniej kadry dydaktycznej do realizacji szkolenia specjalistycznego w systemie kształcenia na podoficerów oraz w systemie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dla podoficerów grupy osobowej ochrony przeciwpożarowej.

15. Dowódca Wojsk Lądowych:

1) organizuje rekrutację spośród szeregowych zawodowych do kształcenia na podoficerów, włączając do komisji rekrutacyjnej specjalistów wskazanych przez Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;

2) zapewnia warunki realizacji kształcenia na podoficerów w zakresie szkolenia ogólnego prowadzonego w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

16. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zapewnia warunki realizacji kształcenia na podoficerów oraz realizacji kształcenia w ramach systemu doskonalenia zawodowego przez:

1) uwzględnienie w realizowanych programach dydaktycznych wytycznych Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej do programów nauczania w zakresie szkolenia specjalistycznego;

2) zapewnienie środków finansowych na realizację szkolenia specjalistycznego w Szkole Specjalistów Pożarnictwa w Grupie;

3) przygotowanie zaplecza szkoleniowego (sfinansowanie zakupów, remontów i konserwacji) wraz z wyposażeniem w sprzęt pożarniczy, specjalistyczny, dydaktyczny oraz literaturę fachową.

17. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 112, poz. 654.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-19
  • Data wejścia w życie: 2011-10-04
  • Data obowiązywania: 2011-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA