REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 17 poz. 247

UPOWAŻNIENIE Nr 32/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)), w związku z art. 48 ust. 1, 5, 11 i 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), upoważniam

Pana płk. Piotra DZIĘGIELEWSKIEGO –
Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
– Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego

do:

1) powoływania i odwoływania przewodniczących oraz członków rad społecznych w podmiotach leczniczych, dla których Minister Obrony Narodowej jest podmiotem tworzącym;

2) zwoływania pierwszego posiedzenia rad społecznych;

3) zatwierdzania regulaminu rad społecznych oraz rozpatrywania odwołań kierowników podmiotów leczniczych od uchwał rad społecznych.

Jednocześnie zezwalam na udzielanie, w moim imieniu, przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego, dalszych upoważnień w sprawach objętych niniejszym upoważnieniem – żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia lub pracownikom wojska zatrudnionym w tym Inspektoracie.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem dokumenty powinny być podpisywane z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” i uwierzytelniane odciskiem pieczęci urzędowej Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1113, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-19
  • Data wejścia w życie: 2011-08-10
  • Data obowiązywania: 2011-08-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA