REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 17 poz. 251

UPOWAŻNIENIE Nr 36/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), upoważniam

Pana Czesława MROCZKA – Sekretarza
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

do:

1) wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism procesowych w sprawach:

a) świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi zawodowemu przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,

b) zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza zawodowego i członków jego rodziny oraz przewozu urządzeń domowych do wybranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju,

c) przyznawania żołnierzowi zawodowemu albo członkowi jego rodziny jednorazowego odszkodowania przysługującego w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową,

d) wojskowego zaopatrzenia emerytalnego,

e) rekonwersji;

2) administrowania celowym funduszem zapomóg Ministra Obrony Narodowej, w tym wydawania decyzji w sprawach indywidualnych o przyznaniu zapomóg;

3) wydawania w sprawach indywidualnych decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym żołnierzu niezawodowym lub inwalidzie wojskowym.

W sprawach, o których mowa w pkt 1–3, decyzje, postanowienia, zaświadczenia oraz pisma procesowe Sekretarz Stanu podpisuje z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700, oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-19
  • Data wejścia w życie: 2011-08-19
  • Data obowiązywania: 2011-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA