REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 153

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 123/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz.327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej „odznaką”, 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 21. DYWIZJONU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca 21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza]

Załączniki do decyzji Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz. 153)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
21. DYWIZJONU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ
im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca
21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 21. DYWIZJONU ARTYLERII PRZECILOTNICZEJ im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca 21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
21. DYWIZJONU ARTYLERII PRZECILOTNICZEJ
im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca
21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 21. DYWIZJONU ARTYLERII PRZECILOTNICZEJ im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca 21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
21. DYWIZJONU ARTYLERII PRZECILOTNICZEJ
im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca
21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.

1. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej, zwanej dalej „odznaką”, 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, jest kultywowanie, popularyzowanie tradycji jednostek przeciwlotniczych i podhalańskich oraz uhonorowanie żołnierzy a także pracowników wojska za sumienną nienaganną służbę i pracę. Odznaka jest również symbolem przynależności do 21. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej.

2. Odznaka pamiątkowa 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, zwanego dalej „21. daplot.”, ma kształt krzyża maltańskiego o wymiarach 40 x 40 mm pokrytego emalią w kolorze żółto-zielonym. Na środek krzyża nałożony jest herb miasta Strzyżowa (głównego fundatora sztandaru) opleciony wieńcem jodłowym. U podstawy herbu umieszczona jest szarotka w kolorze srebrnym, symbolizująca tradycje podhalańskie jednostek 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Na szarotce umieszczona jest cyfra „21” oznaczająca numer dywizjonu.

3. Odznakę nadaje dowódca 21. daplot na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”. Treść wniosku ogłasza się w rozkazie dziennym.

4. Komisję powołuje rozkazem dowódca. W jej skład wchodzą:

przewodniczący:

– zastępca dowódcy 21. daplot,

sekretarz:

– szef sekcji wychowawczej,

skarbnik:

– pomocnik dowódcy 21. daplot do spraw podoficerów,

członkowie:

– mąż zaufania korpusu oficerów 21. daplot,

 

– mąż zaufania korpusu podoficerów 21. daplot

 

– mąż zaufania korpusu szeregowych zawodowych 21. daplot.

5. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy 21 daplot z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 21. daplot, co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w 21. daplot, co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki,

5) wyjątkowo, na wniosek komisji do spraw odznaki, innym osobom fizycznym i prawnym, które stale współpracują w dziedzinie umacniania obronności, gotowości i patriotycznego wychowania żołnierzy oraz szczególnie się zasłużyły w upowszechnianiu i popularyzacji tradycji 21. daplot.

6. Odznakę wraz z legitymacją i wpisanym kolejnym numerem wręcza się, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego, na uroczystym apelu z okazji:

1) świąt państwowych i wojskowych;

2) święta dywizjonu;

3) innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

7. Odznakę nosi się pośrodku lewej kieszeni munduru wyjściowego (galowego). Szczegółowe zasady jej noszenia określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Posiadacz tej odznaki ma obowiązek występować z nią podczas oficjalnych uroczystości i reprezentowania 21. daplot na forum publicznym.

8. Prawa do odznaki tracą osoby, prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Na wniosek komisji dowódca 21. daplot może przywrócić prawo do odznaki osobie zrehabilitowanej.

9. Odznaki zamawia u wytwórcy, przechowuje oraz prowadzi „Rejestr wydawanych odznak” – szef sekcji wychowawczej. Dba on również o to, aby odznaki wykonywane były zgodnie z ustalonym wzorem.

10. Koszty wykonania legitymacji i odznaki pamiątkowej 21. daplot nie będą obciążać budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-26
  • Data wejścia w życie: 2012-05-11
  • Data obowiązywania: 2012-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA