REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 330

PEŁNOMOCNICTWO Nr 25/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 04 października 2012 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.1)), w związku z art. 2 pkt 10 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.2)), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)), § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) i § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Inspektoratu Uzbrojenia, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 64/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Inspektoratowi Uzbrojenia statusu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 306), udzielam

Panu gen. bryg. Sławomirowi SZCZEPANIAKOWI – Szefowi Inspektoratu Uzbrojenia

pełnomocnictwa:

1) w zakresie umów dotyczących pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zawartych do dnia 1 stycznia 2011 r. w imieniu Ministra Obrony Narodowej przez dyrektorów oraz zastępców dyrektorów Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej do:

a) reprezentowania Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej, w zakresie realizacji tych umów, w tym ich wypowiadania,

b) zatwierdzania dowodów księgowych, wynikających ze zobowiązań określonych w tych umowach;

2) w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczętych w imieniu Ministra Obrony Narodowej przez dyrektorów oraz zastępców dyrektorów Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej do:

a) kontynuowania tych postępowań o udzielenie zamówień publicznych wraz z prawem do zawierania i wypowiadania umów,

b) zatwierdzania dowodów księgowych, wynikających ze zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi postępowaniami;

3) w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 i 2, do reprezentowania Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej w postępowaniach przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach oraz Krajową Izbą Odwoławczą

– z prawem do udzielenia dalszego pełnomocnictwa w powyższym zakresie pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie Uzbrojenia oraz żołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska służbowe w Inspektoracie Uzbrojenia.

W sprawach wskazanych w pełnomocnictwie, Szef Inspektoratu Uzbrojenia podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

W przypadku dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres zajmowania przez gen. bryg. Sławomira SZCZEPANIAKA stanowiska służbowego Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96 poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037, z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458 i Nr 230, poz. 1370.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-11
  • Data wejścia w życie: 2013-10-04
  • Data obowiązywania: 2013-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA