REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 337

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami akredytacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528), w związku z decyzjami Ministra Obrony Narodowej Nr 92/PUM z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmiany decyzji oraz Nr 93/PUM z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany decyzji (nie ogł.), ogłaszam:

1) wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 1;

2) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Żywności Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, stanowiący załącznik Nr 21);

3) wykaz jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 3;

4) zmieniony zakres akredytacji OiB Pracowni Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, stanowiący załącznik Nr 41).

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Niniejszy zakres akredytacji był poprzedzony zakresami akredytacji OiB ogłoszonymi obwieszczeniami Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji oraz wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 22, poz. 331) oraz z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji dotyczącej obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami akredytacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 53).

Załącznik 1. [Wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 grudnia 2013 r. (poz. 337)

Załącznik Nr 1

WYKAZ
jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB

Lp.

Nazwa jednostki badawczej

Zakres udzielonej akredytacji OiB

1.

Laboratorium Badań Żywności Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej

Określa
załącznik Nr 2

 

Załącznik 2. [Zakres akredytacji OiB nr 24/MON/2011]

Załącznik Nr 2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 24/MON/2011

Wydanie 3

LABORATORIUM BADAŃ ŻYWNOŚCI
WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ
ul. Marsa 112, 04-470 Warszawa

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 15

Konserwy mięsne

Ocena organoleptyczna opakowań.

PN-A-82056:1985 p. 2.1

Ocena organoleptyczna zawartości konserwy.

PN-A-82056:1985 p. 2.2

Masa netto. Metoda wagowa. Zakres roboczy: 10g – 3000g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.5

Części stałe, płynne i wytopiony tłuszcz. Metoda wagowa. Zakres roboczy: 10g – 2000g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.7

Zawartość tłuszczu wolnego. Metoda ekstrakcyjno-wagowa. Zakres roboczy: 2% – 50%

PN-ISO 1444:2000

Zawartość soli kuchennej. Metoda Mohra. Zakres roboczy: 1% – 3%

PN-A-82112:1973
PN-A-82112:1973/Az1 :2002

Szczelność. Metoda jakościowa (suszarkowo-próżniowa).

PN-A-82055-4:1997 p. 2.4.1
PN-A-82055-4:1997/Az1:2002

Zawartość wody. Metoda suszarkowo-wagowa. Zakres roboczy: 30% – 75%

PN-ISO 1442:2000

Zawartość azotu i przeliczanie na białko. Metoda Kjeldahla. Zakres roboczy: 1% – 3%

PN-A-04018:1975
PN-A-04018:1975/Az3:2002

Zawartość chlorków. Metoda potencjometryczna. Zakres roboczy: 1% – 3%

PN-ISO 1841-2:2002

Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu. Metoda wagowa. Zakres roboczy: 10g – 500g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.8

Konserwy warzywno-mięsne

Ocena organoleptyczna opakowań.

PN-A-82056:1985 p. 2.1

Ocena organoleptyczna zawartości konserwy.

PN-A-82056:1985 p. 2.2

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 15

Konserwy warzywno-mięsne

Masa netto. Metoda wagowa. Zakres roboczy: 10g – 3000g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.5

Części stałe, płynne i wytopiony tłuszcz. Metoda wagowa. Zakres roboczy: 10g – 2000g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.7

Zawartość tłuszczu wolnego. Metoda ekstrakcyjno-wagowa. Zakres roboczy: 2% – 50%

PN-ISO 1444:2000

Zawartość soli kuchennej. Metoda Mohra. Zakres roboczy: 1% – 3%

PN-A-82112:1973
PN-A-82112:1973/Az1:2002

Szczelność. Metoda jakościowa (suszarkowo-próżniowa).

PN-A-75052-02:1990 p. 2.2.2

Konserwy drobiowe

Ocena organoleptyczna opakowań.

PN-A-82056:1985 p. 2.1

Ocena organoleptyczna zawartości konserwy.

PN-A-82056:1985 p. 2.2

Masa netto. Metoda wagowa. Zakres roboczy: 10g – 3000g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.5

Części stałe, płynne i wytopiony tłuszcz. Metoda wagowa. Zakres roboczy: 10g – 2000g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.7

Zawartość tłuszczu wolnego. Metoda ekstrakcyjno-wagowa. Zakres roboczy: 2% – 50%

PN-ISO 1444:2000

Zawartość soli kuchennej. Metoda Mohra. Zakres roboczy: 1% – 3%

PN-A-82112:1973
PN-A-82112:1973/Az1:2002

Szczelność. Metoda jakościowa (suszarkowo-próżniowa).

PN-A-82055-4:1997 p. 2.4.1
PN-A-82055-4:1997/Az1:2002

Zawartość galarety i wytopiony tłuszcz. Metoda wagowa. Zakres roboczy: 10g – 500g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.8

Zawartość wody. Metoda suszarkowo-wagowa. Zakres roboczy: 30% – 75%

PN-ISO 1442:2000

Zawartość azotu i przeliczanie na białko. Metoda Kjeldahla. Zakres roboczy: 1% – 3%

PN-A-04018:1975
PN-A-04018:1975/Az3:2002

Zawartość chlorków. Metoda potencjometryczna. Zakres roboczy: 1% – 3%

PN-ISO 1841-2:2002

Indywidualne i grupowe racje żywnościowe

Ocena organoleptyczna racji żywnościowych i produktów wchodzących w skład racji.

Procedura Badawcza PB-01

 

Uwaga:

* – grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

Załącznik 3. [Wykaz jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB]

Załącznik Nr 3

WYKAZ
jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB

Lp.

Nazwa jednostki certyfikującej

Zakres udzielonej akredytacji OiB

1.

Pracownia Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej

Określa
załącznik Nr 4

 

Załącznik 4. [Zakres akredytacji OiB nr 23/MON/2011]

Załącznik Nr 4

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 23/MON/2011

Wydanie 3

PRACOWNIA CERTYFIKACJI WYROBÓW
WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

ul. Marsa 112, 04-470 Warszawa

Numer grupy wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfika­cji

Program** certyfika­cji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

Grupa 15

Indywidualne i grupowe racje żywnościowe

5

OiB

NO-89-A204

Grupowa racja żywnościowa „PS-ląd”

5

OiB

NO-89-A205

Grupowa racja żywnościowa „PS-m”

5

OiB

WDTT-04/Żywn.

Grupowa racja żywnościowa „PS”

5

OiB

NO-89-A206

Indywidualna racja żywnościowa „S”

5

OiB

WDTT-01/Żywn.

Indywidualna racja żywnościowa „S-RG”

5

OiB

WDTT-02/Żywn.

Indywidualna racja żywnościowa „S-RS”

5

OiB

WDTT-03/Żywn.

Indywidualna racja żywnościowa „SR”

Konserwy mięsne

5

OiB

NO-89-A201

Konserwy mięsne sterylizowane

Konserwy warzywno-mięsne

5

OiB

NO-89-A202

Konserwy warzywno-mięsne sterylizowane

Konserwy drobiowe

5

OiB

NO-89-A203

Konserwy drobiowe sterylizowane

Konserwy mięsno-tłuszczowe

5

OiB

PN-V-74017

Konserwy mięsno-tłuszczowe sterylizowane, specjalne

Zupy zagęszczone

5

OiB

PN-V-74015

Zupy zagęszczone, specjalne

 

Uwaga:

* – grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

** – wg PKN-ISO/IEC Guide 67 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
  • Data wejścia w życie: 2013-12-16
  • Data obowiązywania: 2013-12-16
  • Dokument traci ważność: 2014-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA