REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 128

Departament Spraw Socjalnych

DECYZJA Nr 142/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit b oraz § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 9 ust. 1 pkt 4 i § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 565 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 258) ustala się, co następuje:

1. W okresie od dnia 27 czerwca do dnia 31 sierpnia 2015 r. organizuje się wypoczynek, w formie kolonii i obozów, z pełnym pokryciem jego kosztów, dla dzieci żołnierzy zawodowych, w wieku od 7 do 18 lat, pozostających na ich utrzymaniu, zwany dalej „wypoczynkiem”.

2. Wysokość i zasady ustalania dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego, uprawniającego do wypoczynku, ustala się w oparciu § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych.

3. Wypoczynek, zgodnie z § 4 i 15 Umowy o świadczenie usług z dnia 18 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Wojskową Agencją Mieszkaniową, organizuje się na bazie ośrodków w Unieściu, Waplewie i Solinie, zwanych dalej „ośrodkami”.

4. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Uzbrojenia, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii spowodują wyznaczenie osób odpowiedzialnych za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek (komórek) organizacyjnych.

5. Do zadań osób odpowiedzialnych za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych należą w szczególności: bezpośrednie kontakty z ośrodkami w zakresie ustalania liczby chętnych i dokonywania rezerwacji, koordynacja kierowania dzieci na wypoczynek oraz monitorowanie jego przebiegu.

6. Terminy wypoczynku oraz liczbę miejsc w poszczególnych ośrodkach określa załącznik do decyzji.

7. Osoby wymienione w pkt 4, na zasadach współdziałania, spowodują zapewnienie dowozu dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek (komórek) organizacyjnych do uzgodnionych z ośrodkami miejsc – punktów zbiórek, z których dzieci zostaną odebrane przez przedstawicieli ośrodków i do których zostaną odwiezione po zakończeniu wypoczynku.

8. Transport na kolonie i obozy z punktów zbiórek, o których mowa w pkt 7, zapewniają ośrodki. Terminy i miejsca odbioru oraz odwiezienia dzieci po zakończeniu wypoczynku, zostaną uzgodnione między ośrodkami, a osobami odpowiedzialnymi za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych.

9. Koszt wypoczynku jednego dziecka, obejmujący cenę pobytu i faktyczny koszt transportu poniesiony przez ośrodek, nie może przekraczać 1.450 zł – w odniesieniu do kolonii sportowo-rekreacyjnych oraz 1.799 zł – w odniesieniu do kolonii i obozów z poszerzonym programem pobytu.

10. Po zakończeniu wypoczynku, ośrodki wystawiają rachunki/faktury VAT, z wyszczególnieniem ceny pobytu i faktycznego kosztu transportu, obciążające wojskową jednostkę budżetową, zaopatrującą żołnierza zawodowego, którego dziecko korzystało z wypoczynku.

11. Pełne pokrycie kosztów wypoczynku, z zachowaniem przepisów pkt 9 i 10, podlega sfinansowaniu ze środków budżetowych resortu obrony narodowej, w ramach posiadanego planu finansowego, zawartego w decyzji budżetowej na rok 2015 Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 32 i 56).

12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


Załącznik 1. [KOLONIE I OBOZY PLANOWANE DO ZORGANIZOWANIA W SEZONIE LETNIM 2015 r. W RAMACH WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Z PEŁNYM POKRYCIEM JEGO KOSZTÓW]

Załącznik do decyzji Nr 142/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 kwietnia 2015 r. (poz. 128)

KOLONIE I OBOZY

PLANOWANE DO ZORGANIZOWANIA W SEZONIE LETNIM 2015 r. W RAMACH WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Z PEŁNYM POKRYCIEM JEGO KOSZTÓW

NAZWA OŚRODKA

KOLONIE

OBOZY

Termin

Ilość miejsc

wiek

Termin

Ilość miejsc

wiek

Unieście

11.07–25.07.2015
25.07–08.08.2015

120
120

10–18 lat

Waplewo

05.07–19.07.2015
19.07–02.08.2015

60
60

7–16 lat

Solina

Sport i rekreacja

01.07–14.07.2015

60

7–11 lat

12–18 lat

Wakacje w siodle

14.07–27.07.2015
09.08–22.08.2015

60
60

01.07–14.07.2015
27.07–09.08.2015

40
40

Taneczne wakacje

27.07–09.08.2015

60

Żeglarska przygoda

14.07–27.07.2015

40

Obóz językowy

09.08–22.08.2015

40

 

– oferta w Unieściu dotyczy obozów z poszerzonym programem pobytu (do wyboru: survival, jazda konna, żeglarstwo, sporty motorowodne, taniec nowoczesny, english is easy);

– oferta w Waplewie dotyczy kolonii sportowo-rekreacyjnych;

– oferta w Solinie dotyczy kolonii sportowo-rekreacyjnej oraz kolonii i obozów z poszerzonym programem pobytu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-29
  • Data wejścia w życie: 2015-04-28
  • Data obowiązywania: 2015-04-28
  • Dokument traci ważność: 2015-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA