REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 131

Departament Kadr

DECYZJA Nr 147/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie uruchomienia środków finansowych, będących w dyspozycji dysponenta części budżetowej, przeznaczonych na wyróżnienia w 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474 oraz z 2012 r. poz. 1529) oraz z § 50 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841) i § 8 pkt 8 decyzji budżetowej na rok 2015 Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 32 i 56), w celu stworzenia warunków do wyróżniania, ustala się, co następuje:

1. Uruchamia się środki finansowe, o których mowa w § 8 pkt 8 decyzji budżetowej na rok 2015 Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r., pozostające w dyspozycji dysponenta części budżetowej, w poniższych kwotach, dla następujących dysponentów środków budżetowych:

1) 300.000 zł – dla Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na wyróżnienia udzielane przez Ministra Obrony Narodowej;

2) 100.000 zł – dla Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, z przeznaczeniem na wyróżnienia udzielane przez dowódców jednostek wojskowych wykonujących zadania na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. 2014, poz. 1510);

3) 1.116.000 zł – dla Dowódcy Garnizonu Warszawa, z przeznaczeniem na zakup odznak honorowych, odznak i znaków tytułów honorowych oraz legitymacji i podkładek pod odznaki, sznurów wyróżniających, a także honorowej broni białej, jak również na usługi grawerskie i poligraficzne związane z przygotowaniem do udzielenia tych rodzajów wyróżnień.

2. Środki finansowe, o których mowa w pkt 1, wydatkuje się:

1) wymienione w ppkt 1 – na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyróżnienia, której projekt przygotowuje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach dyscypliny wojskowej lub decyzji innych uprawnionych osób funkcyjnych w sprawie wyróżnienia, które wymagają uprzedniego uzgodnienia z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach dyscypliny wojskowej oraz Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) wymienione w ppkt 2 – na podstawie rozkazu dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego (polskich jednostek wojskowych);

3) wymienione w ppkt 3 – na podstawie informacji dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach dyscypliny wojskowej, przekazanej za pośrednictwem Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

3. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych dokona podziału kwoty, o której mowa w pkt 1 ppkt 2, na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe i przekaże informację o wysokości przyznanych środków ich dowódcom.

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-29
  • Data wejścia w życie: 2015-04-29
  • Data obowiązywania: 2015-04-29
  • Z mocą od: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA