Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 78

DECYZJA Nr 67/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) wartości pieniężne norm wyżywienia żołnierzy;

2) kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie;

3) asortyment środków spożywczych, na które ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) i wysokość tych cen;

4) wartość pieniężną produktów spożywczych przeznaczonych do świadczenia usług żywieniowych siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych Ameryki.

§ 2.

Wojskowe Oddziały Gospodarcze stosują wartości pieniężne ustalone dla rejonów zaopatrywania poszczególnych regionalnych baz logistycznych, zwanych dalej "RBLog", stosownie do miejsca stacjonowania.

§ 3.

Wartości pieniężne:

1) zasadniczych norm wyżywienia:

a) żołnierskiej - 010,

b) szkolnej - 020,

c) specjalnej - 030,

d) operacyjnej - 040;

2) dodatkowych norm wyżywienia:

a) ogólnej - 110,

b) chleba - 111,

c) napojów - 160

- odrębnie dla każdej RBLog, ustala się w wysokościach, określonych w załączniku do decyzji.

§ 4.

Kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie wynoszą dla:

1) zasadniczych norm wyżywienia:

a) żołnierskiej - 010 - 20,76 zł,

b) szkolnej - 020 - 21,99 zł,

c) specjalnej - 030 - 26,94 zł,

d) operacyjnej - 040 - 28,98 zł;

2) dodatkowej normy wyżywienia ogólnej - 110 - 7,90 zł.

§ 5.

Wartościami pieniężnymi indywidualnych i grupowych paczkowanych norm wyżywienia (racji żywnościowych) są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny zakupu.

§ 6.

Wartością pieniężną zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej - 044 i wojennej - 050 jest równowartość normatywu rzeczowego środków spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.

§ 7

. Ustala się ceny rozliczeniowe w złotych za 1 kilogram dla następujących środków spożywczych:

1) chleb trwały w opakowaniu foliowym - 4,74 zł;

2) zupy zagęszczone specjalne - 2,64 zł;

3) konserwy warzywno-mięsne - 10,10 zł;

4) batony zbożowo-owocowe - 29,76 zł;

5) pieczywo chrupkie lekkie żytnie - 13,46 zł;

6) pieczywo chrupkie wafle pełnoziarniste ryżowe - 14,19 zł.

§ 8.

Wartość pieniężna produktów spożywczych przeznaczonych do świadczenia usług żywieniowych siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z pkt III ppkt 2 lit. (a) vi aneksu B (Wsparcie dla obecności sił zbrojnych USA) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153), w uzgodnionych obiektach i terenach określonych w Aneksie A (Uzgodnione obiekty i tereny) do tej umowy, nie może przekroczyć 200 % dziennej wartości pieniężnej normy określonej w § 4 pkt 1 lit. d.

§ 9.

Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 10.

Traci moc decyzja Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 70).

§ 11.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WARTOŚCI PIENIĘŻNE NORM WYŻYWIENIA (W ZŁOTYCH)]

Załącznik do decyzji Nr 67/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 maja 2022 r. (poz. 78)

WARTOŚCI PIENIĘŻNE NORM WYŻYWIENIA (W ZŁOTYCH)

Lp.

Wyszczególnienie

Zasadnicze normy wyżywienia

Dodatkowe normy wyżywienia

żołnierska
- 010

szkolna
- 020

specjalna
- 030

operacyjna
- 040

ogólna
- 110

chleba
- 111

napojów
- 160

1.

1 RBLog Wałcz

21,25

22,63

28,25

30,72

8,37

3,32

2,45

2.

2 RBLog Warszawa

20,51

21,34

26,17

28,07

7,44

3,32

2,45

3.

3 RBLog Kraków

20,69

22,07

26,74

29,05

8,46

3,32

2,48

4.

4 RBLog Wrocław

20,58

21,92

26,60

28,08

7,33

3,32

2,55

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-18
  • Data wejścia w życie: 2022-05-18
  • Data obowiązywania: 2022-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe