Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 80

DECYZJA Nr 69/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódców, odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 19. Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, § 31 i § 33 oraz § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 19. Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga, zwanego dalej "19BZ";

2) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 1. Kompanii Zmechanizowanej, zwanej dalej "1KZ";

3) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 2. Kompanii Zmechanizowanej, zwanej dalej "2KZ";

4) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 3. Kompanii Zmechanizowanej, zwanej dalej "3KZ";

5) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 4. Kompanii Zmechanizowanej, zwanej dalej "4KZ";

6) proporzec rozpoznawczy Dowódcy Kompanii Logistycznej 19BZ, zwanej dalej "KLOG";

7) proporzec rozpoznawczy Dowódcy Kompanii Dowodzenia 19BZ, zwanej dalej "KDOW";

8) proporzec rozpoznawczy Dowódcy Kompanii Wsparcia 19BZ, zwanej dalej "KWSP";

9) odznakę pamiątkową 19BZ;

10) oznakę rozpoznawczą 19BZ;

11) proporczyk na beret żołnierzy 19BZ.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 19BZ określony w załączniku Nr 1;

2) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 1KZ określony w załączniku Nr 2;

3) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 2KZ określony w załączniku Nr 3;

4) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 3KZ określony w załączniku Nr 4;

5) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 4KZ określony w załączniku Nr 5;

6) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy KLOG określony w załączniku Nr 6;

7) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy KDOW określony w załączniku Nr 7;

8) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy KWSP określony w załączniku Nr 8;

9) wzór odznaki 19BZ pamiątkowej określony w załączniku Nr 9;

10) wzór legitymacji odznaki pamiątkowej 19BZ określony w załączniku Nr 10;

11) wzór oznaki rozpoznawczej 19BZ:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 11,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 12;

12) wzór proporczyka na beret żołnierzy 19BZ określony w załączniku Nr 13.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki pamiątkowej 19BZ określony w załączniku Nr 14.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA]

Załączniki do decyzji Nr 69/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 maja 2022 r. (poz. 80)

Załącznik Nr 1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA

Załącznik 2. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA]

Załącznik Nr 2

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA

Załącznik 3. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA]

Załącznik Nr 3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA

Załącznik 4. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA]

Załącznik Nr 4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA

Załącznik 5. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 4. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA]

Załącznik Nr 5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 4. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA

Załącznik 6. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA]

Załącznik Nr 6

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA

Załącznik 7. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII DOWODZENIA 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA]

Załącznik Nr 7

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII DOWODZENIA 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA

Załącznik 8. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII WSPARCIA 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA]

Załącznik Nr 8

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII WSPARCIA 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA

Załącznik 9. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA]

Załącznik Nr 9

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA


Załącznik 10. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA]

Załącznik Nr 10

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA

Załącznik 11. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 11

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA NA MUNDUR WYJŚCIOWY

Załącznik 12. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 12

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA NA MUNDUR POLOWY

Załącznik 13. [WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA]

Załącznik Nr 13

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA


Załącznik 14. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA]

Załącznik Nr 14

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 19. Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga, zwanego dalej "19BZ", stanowi istotną formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników 19BZ za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla 19BZ. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, jest zmodyfikowaną wersją historycznej odznaki pamiątkowej 8. Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego, zwanego dalej "8puł", którego tradycje dziedziczy 19BZ, zatwierdzonej rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 28 lutego 1922 r. (Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 9, poz. 135). Podstawą odznaki jest krzyż kawalerski koloru ciemnoniebieskiego z obramowaniem w kolorze srebrnym oraz krawędziami zakończonymi srebrnymi kulkami. Na lewym ramieniu krzyża znajduje się srebrna liczba "1784" - data zawiązania 8puł przez ks. Józefa Poniatowskiego, natomiast na prawym ramieniu krzyża znajduje się srebrna liczba "2020" - data przejęcia dziedzictwa tradycji 8puł przez 19BZ. Na górnym ramieniu krzyża umieszczono srebrną liczbę "19" - numer taktyczny 19BZ, na dolnym ramieniu krzyża znajduje się srebrna cyfra "8" wpisana w literę "U" koloru srebrnego - użyte elementy nawiązują do nazwy 8puł. W centralnej części krzyża umieszczono złotą tarczę, na której znajduje się srebrny monogram, składający się liter "J" i "P" - inicjałów patrona 8puł. Środek tarczy otoczony jest srebrnym wieńcem laurowym zwieńczonym u góry srebrno-czerwoną mitrą książęcą, na którym w dolnej części znajduje się srebrny napis "PIERWSZY PUŁK". Pomiędzy ramionami krzyża umieszczono cztery srebrne orły, będące herbami ziemi: krakowskiej, zatorskiej, oświęcimskiej i cieszyńskiej.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 19BZ, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po co najmniej roku nienagannej służby w 19BZ;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w 19BZ co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 19BZ przez okres co najmniej trzech lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom i instytucjom, szczególnie zasłużonym dla 19BZ, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 5-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - Młodszy Oficer Dowództwa;

2) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

3) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

4) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

5) przedstawiciel pracowników 19BZ.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki;

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/5 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych, rocznicy bitwy pod Komarowem, w dniu święta 19BZ oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy 19BZ skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz na materiałach popularyzujących 19BZ, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-20
  • Data wejścia w życie: 2022-05-20
  • Data obowiązywania: 2022-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe