REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 108

DECYZJA Nr 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974), w związku z § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W rodzajach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wojsk i służb ustanawia się następujące święta wojskowe:

1) Święto Wojsk Aeromobilnych - 30 czerwca;

2) Święto Wojsk Chemicznych - 6 czerwca;

3) Święto Wojsk Inżynieryjnych - 16 kwietnia;

4) Święto Wojsk Lądowych - 12 września;

5) Święto Wojsk Łączności i Informatyki - 18 października;

6) Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - 1 września;

7) Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych - 17 czerwca;

8) Święto Wojsk Radiotechnicznych - 15 października;

9) Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii - 4 grudnia;

10) Święto Wojsk Specjalnych - 24 maja;

11) Święto Wojskowej Służby Prawnej - 23 listopada;

12) Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej - 4 maja;

13) Święto Wojskowej Służby Zdrowia - 4 kwietnia;

14) Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury - 19 stycznia;

15) Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych - 29 czerwca;

16) Święto Służby Czołgowo-Samochodowej - 21 listopada;

17) Święto Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych - 23 marca;

18) Święto Służby Metrologii Wojskowej - 15 grudnia;

19) Święto Służby Ruchu Lotniczego - 1 czerwca;

20) Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki - 13 listopada;

21) Święto Geografii Wojskowej - 23 lutego;

22) Święto Infrastruktury Wojskowej - ostatnia niedziela września;

23) Święto Kawalerii Polskiej - 31 sierpnia;

24) Święto Lotnictwa - 28 sierpnia;

25) Święto Marynarki Wojennej - ostatnia niedziela czerwca;

26) Święto Terenowych Organów Wykonawczych - 27 października;

27) Święto Żandarmerii Wojskowej - 13 czerwca;

28) Dzień Podchorążego - 29 listopada;

29) Dzień Kadeta - 21 maja;

30) Święto Transportu Wojskowego - 22 listopada;

31) Święto Wojsk Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej - 16 maja;

32) Święto Wojsk Obrony Terytorialnej - 27 września;

33) Święto Służby Mundurowej - 15 listopada;

34) Święto Żołnierza Rezerwy - 10 października;

35) Święto Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni - 3 lipca.

§ 2.

1. Przedsięwzięcia organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego i innych świąt wojskowych mają na celu uczczenie tradycji, chwały i sławy oręża polskiego oraz podkreślenie więzi łączących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej ze społeczeństwem i promowanie współpracy cywilno-wojskowej.

2. Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych, o których mowa w § 1, mogą być organizowane uroczystości centralne oraz uroczystości w garnizonach i jednostkach wojskowych.

3. Z okazji Święta Wojska Polskiego organizuje się uroczystą odprawę wart lub uroczystą zmianę posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, według scenariusza określonego w ceremoniale wojskowym.

4. Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych mogą być zorganizowane i przeprowadzone:

1) uroczyste capstrzyki, zbiórki i apele w garnizonach i jednostkach wojskowych, podczas których odczytuje się rozkazy (decyzje) o mianowaniu na kolejne stopnie wojskowe i udzieleniu wyróżnień oraz dokonuje się ceremonii wręczenia orderów, odznaczeń, medali i odznak;

2) uroczystości o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym lub religijnym, w szczególności apele pamięci (poległych);

3) defilady, parady wojskowe, pokazy stacjonarne i dynamiczne sprzętu wojskowego, wyszkolenia i musztry paradnej;

4) festyny i pikniki żołnierskie, dni otwartych koszar oraz przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym;

5) poczęstunki okolicznościowe;

6) przedsięwzięcia w ramach programu „Żołnierska Pamięć", w szczególności porządkowanie otoczenia miejsc pochówku żołnierzy polskich;

7) ceremonie składania wieńców i wiązanek w miejscach chwały oręża polskiego.

5. Przedsięwzięcia organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego i innych świąt wojskowych mogą być przeprowadzone w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień święta. Termin ich przeprowadzenia ustala dowódca garnizonu lub jednostki wojskowej.

6. Jednostki wojskowe, które nie mają ustanowionego święta, obchodzą je w dniu święta rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wojsk, służb lub nadrzędnego związku organizacyjnego.

7. W przypadku zbieżności lub bliskości dni świąt wojskowych, o których mowa w § 1, uroczystości organizowane z okazji tych świąt mogą być zorganizowane w jednym terminie. Dopuszczalne jest również organizowanie w jednym terminie wspólnych obchodów świąt jednostek wojskowych stacjonujących w tym samym garnizonie.

8. Na uroczystości organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych mogą być zapraszani przedstawiciele: władz państwowych, samorządowych i wojskowych, innych służb mundurowych, jednostek organizacyjnych sił zbrojnych państw obcych, uczelni, szkół, duchowieństwa, organizacji pozarządowych skupiających kombatantów i weteranów działań poza granicami państwa, w tym kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Krzyża Wojskowego oraz byłych żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz harcerzy i grup rekonstrukcji historycznej.

9. Podczas Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych dopuszczalny jest udział w uroczystościach pododdziałów lub pojedynczych żołnierzy w strojach historycznych.

10. W dniu Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych dowódca jednostki wojskowej może zarządzić inną organizację czasu służby (pracy), uwzględniając organizowane przedsięwzięcia.

§

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 23 kwietnia 2022 r.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-01
  • Data wejścia w życie: 2022-07-01
  • Data obowiązywania: 2023-06-30
  • Z mocą od: 2022-04-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA