REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 17

ZARZĄDZENIE Nr 4/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie powołania komitetu audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komitet audytu w składzie:

1) przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł ZALEWSKI;

2) członkowie niezależni:

a) Bogusław WIJATYK,

b) Barbara ROBAK,

c) Mirosław ORLIŃSKI;

3) członkowie zależni:

a) gen. bryg. Bogdan PIDANTY,

b) Antoni PODOLSKI,

c) Piotr PACHOLSKI.

§ 2.

Obsługę organizacyjną komitetu audytu zapewnia Biuro Audytu Wewnętrznego.

§ 3.

Traci moc zarządzenie 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Obr. Nar., poz. 43).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-05
  • Data wejścia w życie: 2024-03-05
  • Data obowiązywania: 2024-05-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA