REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 64

ZARZĄDZENIE Nr 8/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 291, z późn. zm.2)) w załączniku Nr 15 w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą realizować funkcjonujące w strukturze Oddziału ambulatoria: w Białymstoku, Augustowie, Grajewie, Kolnie, Siemiatyczach i Czerwonym Borze.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. C. Tomczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 176, z 2015 r. poz. 310, 340, 388, z 2016 r. poz. 144, z 2019 r. poz. 242, z 2022 r. poz. 138 oraz z 2023 r. poz. 152.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA