REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 3

DECYZJA NR 13
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 i 4 instrukcji kancelaryjnej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSWiA poz. 1), zwanego dalej "zarządzeniem MSWiA", postanawia się, co następuje:

§ 1.

Podstawowym systemem wykonywania czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej jest system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwany dalej "EZD".

§ 2.

Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej określa zarządzenie MSWiA.

§ 3.

Katalog klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia MSWiA, które stanowić będą wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej i prowadzone będą w systemie tradycyjnym (akta papierowe) określa załącznik do niniejszej decyzji.

§ 4.

Tracą moc decyzja nr 55 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie stosowania oprogramowania komputerowego do zarządzania obiegiem dokumentów, korespondencji i spraw w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP poz. 16 oraz z 2017 r. poz. 8) i decyzja nr 58 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym czynności wspomagających pracę administracyjną w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 15 stycznia 2022 r.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Andrzej Bartkowiak

Załącznik 1. [Symbol i hasło klasyfikacyjne zgodnie z JRWA]

Załącznik do decyzji Nr 13
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 25 stycznia 2022 r
.

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutajMetryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-24
  • Data wejścia w życie: 2022-01-25
  • Data obowiązywania: 2022-01-25
  • Dokument traci ważność: 2022-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA