REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 4

DECYZJA NR 15
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 27 stycznia 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji nr 16 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej" (Dz. Urz. KG PSP poz. 5 i 20), w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rozróżnia się następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) do których stosuje się przepisy Ustawy:

a) o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro (623 504 zł) dla zamówień klasycznych oraz o wartości równej lub przekraczającej 750 000 euro (3 340 200 zł) dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi,

b) o wartości mniejszej niż 140 000 euro (623 504 zł) dla zamówień klasycznych lub wartości mniejszej 750 000 euro (3 340 200 zł) dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, nie mniejszej jednak niż równowartość kwoty 130 000 zł,

c) o wartości równej lub przekraczającej 431 000 euro (1 919 502 zł), dla dostaw lub usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

- które przeprowadza się w oparciu o przepisy Ustawy oraz postanowienia Regulaminu;

2) do których nie stosuje się przepisów Ustawy:

a) o wartości od 20 000 zł do wartości mniejszej niż 130 000 zł - postępowania dotyczące zamówień współfinansowanych ze środków europejskich,

b) o wartości od 50 000 zł do wartości mniejszej niż 130 000 zł,

c) których wartość mieści się w przedziale od wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł do 1 919 502 zł (431 000 euro) dotyczące zamówień publicznych na dostawy lub usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

d) o wartości mniejszej niż 50 000 zł lub 20 000 zł dla postępowań współfinansowanych ze środków europejskich albo wartości mniejszej niż 130 000 zł dla postępowań na dostawy lub usługi w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa."..

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Andrzej Bartkowiak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA