REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 8

DECYZJA NR 37
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie realizacji zadań w ramach stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2022 r., poz. 2065) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Decyzja ustala tryb realizacji i zakres zadań wykonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP oraz wzór raportu o stanie realizacji tych zadań.

§ 2.

1. Tryb realizacji oraz zakres zadań określają moduły zadaniowe, stanowiące załączniki nr 1 - 8 do decyzji.

2. Wzór raportu o stanie realizacji zadań, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 9 do decyzji.

§ 3.

1. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej, komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego, Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa, w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania decyzji, określą procedury realizacji zadań, o których mowa w załącznikach nr 1 - 8 do niniejszej decyzji.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zapewniają przygotowanie podległych komórek organizacyjnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej decyzji.

§ 4.

1. Służba Dyżurna Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, bezzwłocznie przekazuje tę informację do komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 4- 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

2. Służby dyżurne stanowisk kierowania komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, bezzwłocznie przekazują tę informację do stanowisk kierowania komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 4-6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem stanowisk kierowania lub wyznaczonych osób, przekazują do Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej:

a) potwierdzenie przyjęcia informacji o wprowadzeniu i odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP - bezzwłocznie,

b) informację o wystąpieniu incydentu, jego skutkach i podjętych działaniach -bezzwłocznie,

c) raport o stanie realizacji zadań, o których mowa w § 1 - w czasie określonym przez służbę dyżurną Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

4. Komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej przekazują informacje, o których mowa w ust. 2, do właściwych stanowisk kierowania komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem stanowisk kierowania.

5. Operatorzy infrastruktury krytycznej w Państwowej Straży Pożarnej, realizując wynikający z innych aktów prawnych obowiązek przekazywania uprawnionym podmiotom informacji o stanie realizacji zadań, o których mowa w § 1, wyłącznie wobec infrastruktury krytycznej, przekazują tę informację do wiadomości Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

6. Osoby, o których mowa w ust. 1, realizując wynikający z innych aktów prawnych obowiązek przekazywania uprawnionym podmiotom informacji o stanie realizacji zadań, o których mowa w § 1, przekazują jednocześnie tę informację do wiadomości Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

§ 5.

Środki finansowe niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zapewniają kierownicy tych jednostek, w ramach własnego budżetu oraz dodatkowych środków pozyskanych z rezerw celowych budżetu państwa.

§ 6.

Traci moc decyzja nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących wprowadzenia, zmiany lub odwołania stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP oraz sposobu realizacji zadań przez jednostki organizacyjne PSP dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP (Dz. Urz. KG PSP poz. 3).

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski

Załącznik 1. [MODUŁ ZADANIOWY DLA PIERWSZEGO STOPNIA ALARMOWEGO (STOPIEŃ ALFA)]

Załącznik Nr 1 do decyzji  Nr 3
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 22 maja 2024 r

MODUŁ ZADANIOWY DLA PIERWSZEGO STOPNIA ALARMOWEGO (STOPIEŃ ALFA).

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 2. [MODUŁ ZADANIOWY DLA DRUGIEGO STOPNIA ALARMOWEGO (STOPIEŃ BRAVO)]

Załącznik Nr 2 do decyzji Nr 3
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia  22 maja 
 2024 r.

MODUŁ ZADANIOWY DLA DRUGIEGO STOPNIA ALARMOWEGO (STOPIEŃ BRAVO)

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 3. [MODUŁ ZADANIOWY DLA TRZECIEGO STOPNIA ALARMOWEGO (STOPIEŃ CHARLIE)]

Załącznik Nr 3 do decyzji Nr 3
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia
22 maja 2024 r.

MODUŁ ZADANIOWY DLA TRZECIEGO STOPNIA ALARMOWEGO (STOPIEŃ CHARLIE)

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 4. [MODUŁ ZADANIOWY DLA CZWARTEGO STOPNIA ALARMOWEGO (STOPIEŃ DELTA)]

Załącznik Nr 4 do decyzji Nr 3
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 22 maja 2024 r.

MODUŁ ZADANIOWY DLA CZWARTEGO STOPNIA ALARMOWEGO (STOPIEŃ DELTA)

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 5. [MODUŁ ZADANIOWY DLA PIERWSZEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP (stopień ALFA-CRP)]

Załącznik Nr 5 do decyzji Nr 3
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 22 maja 2024 r.

MODUŁ ZADANIOWY DLA PIERWSZEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP (stopień ALFA-CRP)

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 6. [MODUŁ ZADANIOWY DLA DRUGIEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP (STOPIEŃ BRAVO-CRP)]

Załącznik Nr 6 do decyzji Nr 3
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 22 maja 2024 r.

MODUŁ ZADANIOWY DLA DRUGIEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP (STOPIEŃ BRAVO-CRP)

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 7. [MODUŁ ZADANIOWY DLA TRZECIEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP (STOPIEŃ CHARLIE – CRP)]

Załącznik Nr 7 do decyzji Nr 3
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 22 maja 2024 r.

MODUŁ ZADANIOWY DLA TRZECIEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP (STOPIEŃ CHARLIE - CRP)

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 8. [MODUŁ ZADANIOWY DLA CZWARTEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP (STOPIEŃ DELTA-CRP)]

Załącznik Nr 8 do decyzji Nr 3
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 22 maja 2024 r.

,MODUŁ ZADANIOWY DLA CZWARTEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP (STOPIEŃ DELTA-CRP)

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 9. [Wzór raportu o stanie realizacji zadań w ramach stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP]

Załącznik Nr 9 do decyzji Nr 3
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 22 maja 2024 r.

Wzór raportu o stanie realizacji zadań w ramach stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-12
  • Data wejścia w życie: 2024-05-23
  • Data obowiązywania: 2024-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA