REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 1
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 20 stycznia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 41 oraz z 2010 r. Nr 6, poz. 39):

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Janusz Witkowski – prezes Głównego Urzędu Statystycznego;

2) zastępcy przewodniczącego:

a) Halina Dmochowska – wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego,

b) Krzysztof Kurkowski – wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego,

c) Tomasz Białas – Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego;

3) członkowie Zespołu:

a) Agnieszka Komar-Morawska – dyrektor Gabinetu Prezesa,

b) Jerzy Lach – dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,

c) Janusz Dygaszewicz – dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań,

d) Maria Górna – główny księgowy resortu,

e) Anna Borowska – dyrektor Biura Organizacji i Kadr,

f) Wojciech Adamczewski – dyrektor Zakładu Wydawnictw Statystycznych,

g) Bożena Łazowska – dyrektor Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca,

h) Andrzej Anders – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

i) Kazimierz Poreda – konsultant kierujący samodzielnym stanowiskiem pracy ds. obronnych i statystyki obronności;

4) sekretarz Zespołu – Mirosław Uklański – samodzielne stanowisko pracy ds. warunków pracy i zarządzania kryzysowego.”;

2) w załączniku „Regulamin pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym” ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, zadania określone w ust. 2 realizuje wskazany przez niego zastępca.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Janusz Witkowski

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-27
  • Data wejścia w życie: 2012-01-27
  • Data obowiązywania: 2012-01-27
  • Dokument traci ważność: 2021-07-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA