REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 29

ZARZĄDZENIE NR 4
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS poz. 23 i 72, z 2019 r. poz. 4, 42 i 59, z 2020 r. poz. 46 oraz z 2021 r. poz. 23, 27 i 56) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28.1. Zadaniem Departamentu Badań Społecznych jest inicjowanie, programowanie i prowadzenie badań, prac metodologicznych, studialnych i analiz statystycznych oraz publikowanie wyników badań i analiz statystycznych w zakresie: jakości i warunków życia, zdrowia i ochrony zdrowia, dziedzictwa narodowego, rodziny, opieki nad dzieckiem, przestępczości, wymiaru sprawiedliwości, gospodarki społecznej, kapitału społecznego, usług społecznych i wielowymiarowych statystyk społecznych, a także przejawów religijności.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie prac w zakresie metodologii, badań i analiz statystycznych dotyczących:

a) jakości, warunków i stylu życia całej populacji, z wyodrębnieniem wybranych grup ludności,

b) dochodów, spożycia i zasobności gospodarstw domowych,

c) zróżnicowań społecznych, w tym ubóstwa i wykluczenia społecznego,

d) kapitału społecznego,

e) stanu zdrowia ludności (w tym niepełnosprawności), dostępności i korzystania z usług opieki zdrowotnej,

f) rodziny,

g) opieki nad małym dzieckiem, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowych,

h) podmiotów gospodarki społecznej,

i) podmiotów świadczących usługi w zakresie: opieki zdrowotnej, opieki nad dzieckiem, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

j) przestępczości i wymiaru sprawiedliwości,

k) kościołów i związków wyznaniowych,

l) dziedzictwa narodowego,

m) dostępności i charakterystyki usług społecznych,

n) wielowymiarowych statystyk społecznych;

2) prowadzenie prac metodologicznych w zakresie integracji badań, pozyskiwania nowych źródeł danych i doskonalenia stosowanych metod badań i analiz dotyczących zagadnień wymienionych w pkt 1;

3) prowadzenie analiz ekonomicznych dotyczących wybranych obszarów badań społecznych, m.in.: narodowego rachunku zdrowia, sektora non-profit, warunków życia gospodarstw domowych;

4) opracowywanie szacunków rocznej wartości produkcji globalnej, zużycia pośredniego i wartości dodanej w sektorach gospodarki narodowej objętych zakresem prac Departamentu według zasad metodologicznych systemu rachunków narodowych.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Prezes Dominik Rozkrut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-24
  • Data wejścia w życie: 2022-09-01
  • Data obowiązywania: 2022-09-01
  • Dokument traci ważność: 2023-06-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA