| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu – Operze Narodowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 23 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu-Operze Narodowej (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 44, z 2008 r. Nr 4, poz. 40 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Teatr działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2) zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Teatru Narodowego na Teatr Wielki – Operę Narodową oraz Teatr Narodowy oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału państwowym instytucjom kultury (Dz. Urz. MKiS Nr 6, poz. 17);

3) zarządzenia Nr 23 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu – Operze Narodowej (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 44, z 2008 r. Nr 4, poz. 40 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3 i Nr .... ,poz .... );

4) niniejszego statutu.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Teatru należy w szczególności przygotowywanie i wystawianie dzieł operowych, baletowych i muzycznych z narodowego i światowego repertuaru. Przygotowywanie i wystawianie dzieł baletowych realizuje wyodrębniony zespół – Polski Balet Narodowy.”;

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor kieruje działalnością Teatru przy pomocy zastępców w liczbie nie przekraczającej 5.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »