REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 2

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z dniem 20 stycznia 2011 r. powołuje się Radę do spraw Szkolnictwa Artystycznego, zwaną dalej „Radą”, jako społeczny organ opiniodawczy i wnioskodawczy w sprawach kształcenia artystycznego.
§ 2.
W skład Rady wchodzą:

1) prof. Jacek Dyrzyński;

2) Małgorzata Ircha;

3) Bożenna Jurkiewicz;

4) Agnieszka Kociuban;

5) Beata Lewińska-Gwóźdź;

6) Marek Lis;

7) Dorota Michalak;

8) Halina Musiał;

9) Jerzy Sieczka;

10) Ewa Stąporek-Pośpiech;

11) Małgorzata Szanduła;

12) prof. Lech Śliwonik;

13) prof. Stefan Wojtas.

§ 3.
Kadencja Rady trwa 3 lata.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania3).

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

BOGDAN ZDROJEWSKI

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

3) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone decyzją Nr 25 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie powołania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która utraciła moc z dniem 10 września 2010 r., w związku z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-28
  • Data wejścia w życie: 2011-01-19
  • Data obowiązywania: 2011-03-29
  • Dokument traci ważność: 2014-01-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA