REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 4

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 2 lutego 2011 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc zarządzenie Nr 16 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 17 i Nr 6, poz. 54).

§ 2.

Przewodniczący Zespołu, o którym mowa w zarządzeniu wymienionym w § 1 niniejszego zarządzenia, poinformuje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia o wynikach prac tego Zespołu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-28
  • Data wejścia w życie: 2011-02-02
  • Data obowiązywania: 2011-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA