REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 7

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie powołania Kapituły Dorocznych Nagród Ministra oraz Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm. 2)) i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) oraz w związku z § 3 i § 6 zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządza się, co następuje :

§ 1.
Powołuje się Kapitułę Dorocznych Nagród Ministra, w której skład wchodzą:

1)

dr Zina Jarmoszuk

Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN;

2)

Piotr Majewski

Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Narodowego MKiDN;

3)

Krzysztof Dudek

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury;

4)

Grzegorz Gauden

Dyrektor Instytutu Książki w Krakowie;

5)

prof. Tadeusz Kowalski

Dyrektor Filmoteki Narodowej w Warszawie;

6)

Michał Merczyński

Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego;

7)

Maciej Nowak

Dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie;

8)

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

9)

Paweł Potoroczyn

Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza;

10)

Andrzej Kosowski

Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie;

11)

Kazimierz Monkiewicz

p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina;

12)

Ewa Brzostowska

Sekretarz Komisji,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2.
Powołuje się Kapitułę Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji, w której skład wchodzą:

 

1)

Jacek Weksler

Podsekretarz Stanu w MKiDN;

2)

dr Zina Jarmoszuk

Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN;

3)

Piotr Majewski

Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Narodowego MKiDN;

4)

Krzysztof Dudek

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury;

5)

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

6)

dr Hanna Wróblewska

Dyrektor „Zachęty” Narodowej Galerii Sztuki;

7)

prof. Antoni Wit

Dyrektor Filharmonii Narodowej w Warszawie;

8)

Jan Englert

Dyrektor Teatru Narodowego;

9)

Barbara Borys-Damięcka

Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów;

10)

Ewa Leśniak

Wiceprezes Związku Artystów Scen Polskich;

11)

Marek Goli szewski

Prezes Business Centre Club;

12)

Irmina Recka-Wyżga

Sekretarz Komisji, Narodowe Centrum Kultury.

 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

BOGDAN ZDROJEWSKI

 

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-28
  • Data wejścia w życie: 2011-02-18
  • Data obowiązywania: 2011-02-18
  • Dokument traci ważność: 2012-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA