REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 9

DECYZJA NR 1
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 5 stycznia 2011 r.

w sprawie uchylenia decyzji w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz decyzji w sprawie regulaminu przyznawania dorocznych nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zra2)) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tracą moc:

1) decyzja Nr 20 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiND Nr 4, poz. 49 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 10 i poz. 14);

2) decyzja Nr 4 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie regulaminu przyznawania dorocznych nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiND Nr 1, poz. 13).

§ 2.

Czynności dokonane w oparciu o przepisy decyzji wymienionych w §1 pozostają w mocy, z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w postanowieniach VI pkt 5 i 7 odpowiednich regulaminów Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiących załączniki do decyzji, o której mowa w § 1 pkt 2.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

BOGDAN ZDROJEWSKI

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-28
  • Data wejścia w życie: 2011-01-05
  • Data obowiązywania: 2011-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA