REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 5 poz. 46

ZARZĄDZENIE NR 37
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli szkół artystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) postanawia się co następuje:

§ 1.
Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli szkół artystycznych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.
§ 2.
Kadencja Komisji trwa cztery lata.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.3)

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

3) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone decyzją nr 5 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli szkolnictwa artystycznego (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 15).

Załącznik 1. [Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli szkół artystycznych]

Załącznik do zarządzenia Nr 37
z dnia 27 lipca 2011 r.
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli szkół artystycznych

1. Przewodniczący:

Katarzyna Sokołowska – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

2. Zastępcy przewodniczącego:

1) Jan Bizon – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli;

2) Bożenna Jurkiewicz – dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie;

3) Joanna Niewiadomska-Kocik - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie;

4) Małgorzata Ircha - dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łodzi.

3. Członkowie:

1) Beata Lewińska-Gwóźdź – dyrektor Zespołu Państwowych Szkól Plastycznych w Warszawie;

2) Halina Przybylska – dyrektor Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie;

3) Urszula Borkowska – dyrektor państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jeleniej Górze;

4) Michał Hołownia – dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach;

5) Bożena Mierzwiak – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie;

6) Dorota Popławska – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 3 w Warszawie;

7) Marek Politański – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia we Wrocławiu;

8) Ewa Śliwińska-Orzyszyna – Zespół Szkół Plastycznych we Wrocławiu;

9) Wojciech Sokolski – dyrektor Liceum Plastycznego w Białymstoku;

10) Andrzej Jurkiewicz – Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni;

11) Natalia Goniowska – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Głubczycach;

12) Maria Bartkiewicz-Czapińska – Dyrektor Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu;

13) Romana Kuczera – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku;

14) Joanna Poplucz – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu;

15) Joanna Drobina – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzegu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-29
  • Data wejścia w życie: 2011-07-27
  • Data obowiązywania: 2011-07-27
  • Dokument traci ważność: 2015-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA