REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 8 poz. 70

ZARZĄDZENIE Nr 51
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) w związku z § 12 ust. 1 statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (Dz. Urz. MKiS Nr 7, poz. 18, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce na kadencję w latach 2011–2015, w następującym składzie:

1) prof. dr hab. Bronisław Barchański;

2) dr Zbigniew Beiersdorf;

3) mgr Mirosław Borusiewicz;

4) dr Stanisław Dziedzic;

5) prof. dr hab. Aleksander Garlicki;

6) inż. Jerzy Jasiuk;

7) dr inż. Jerzy Litwin;

8) mgr Teresa Starmach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MK z 2001 r. Nr 1, poz. 3, Dz. Urz. MKiDN Nr 16, poz. 42 oraz Dz. Urz. MK z 2005 r. Nr 3, poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-17
  • Data wejścia w życie: 2011-11-08
  • Data obowiązywania: 2012-03-01
  • Dokument traci ważność: 2013-12-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA