REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 16

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie obiegu elektronicznego dokumentów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Obsługa obiegu elektronicznego dokumentów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest realizowana przy zastosowaniu następujących systemów informatycznych:

1) Proton;

2) Szpon – System Zarządzania Programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

3) Enova – System Finansowo-Księgowy;

4) Cogisoft – Kadry i Płace.

§ 2.

System informatyczny Proton zapewnia obsługę obiegu elektronicznego następujących dokumentów:

1) wniosku urlopowego;

2) e-obiegówki;

3) formularza zamiaru zawarcia umowy;

4) formularza zamiaru zawarcia aneksu do umowy;

5) polecenia wykonania pracy poza normalnymi godzinami pracy;

6) wniosku o rozpoczęcie procesu naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej;

7) wniosku o przeprowadzenie naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej;

8) wniosku o dokonanie wydatku;

9) wniosku o przetwarzanie danych osobowych;

10) wniosku o uruchomienie środków publicznych;

11) wniosku szkoleniowego;

12) wniosku o udzielenie czasu wolnego;

13) zlecenia zamieszczenia informacji publicznej;

14) decyzji w sprawie zmian w budżecie;

15) wniosku o przeprowadzenie naboru wewnętrznego;

16) pisma wewnętrznego.

§ 3.

System informatyczny Szpon zapewnia obsługę obiegu elektronicznego następujących dokumentów:

1) wniosku do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2) wniosku stypendialnego.

§ 4.

System informatyczny Enova wspomaga obsługę obiegu elektronicznego następujących dokumentów:

1) formularza zamiaru zawarcia umowy;

2) formularza zamiaru zawarcia aneksu do umowy;

3) wniosku o dokonanie wydatku;

4) wniosku o uruchomienie środków publicznych;

5) wniosku szkoleniowego.

§ 5.

System informatyczny Cogisoft wspomaga obsługę obiegu elektronicznego wniosku urlopowego.

§ 6.

1. Nadzór nad przestrzeganiem zarządzenia w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawują kierownicy tych komórek organizacyjnych.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są obowiązani do zapoznania z treścią zarządzenia podległych im pracowników.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-20
  • Data wejścia w życie: 2014-03-19
  • Data obowiązywania: 2014-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA