REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 22 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Powierniczej w Zamku Królewskim w Warszawie – Pomniku Historii i Kultury Narodowej2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r. poz. 1505) w związku z § 12 ust. 1 statutu Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej (Dz. Urz. MKiDN poz. 22 i 46) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 45 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Powierniczej w Zamku Królewskim w Warszawie – Pomniku Historii i Kultury Narodowej (Dz. Urz. MKiDN Nr 6, poz. 55) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prof. dr hab. Andrzej Rottermund;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Z dniem 1 kwietnia 2014 r. Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej otrzymał nazwę „Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej”, na podstawie § 1 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Zamku Królewskiego w Warszawie – Pomnika Historii i Kultury Narodowej (Dz. Urz. MKiDN poz. 21).

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA