Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komitetu Audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komitet Audytu, zwany dalej "Komitetem", dla działu administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 2.

W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący - Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2) zastępca przewodniczącego - Jarosław Czuba, Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

3) członkowie niezależni:

a) Barbara Brodowska-Mączka,

b) Magdalena Tarczewska-Szymańska.

§ 3.

Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4.

Znosi się Komitet Audytu powołany zarządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. MKDNiS poz. 27).

§ 5.

Traci moc zarządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. MKDNiS poz. 27).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe