Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 92

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 28 września 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Instytutowi Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2022 r. poz. 475) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. Urz. MKiDN poz. 78) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Członkowie Rady Naukowej mogą brać udział w posiedzeniach Rady za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania.";

2) w § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) czterech zastępców Dyrektora;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-28
  • Data wejścia w życie: 2022-09-29
  • Data obowiązywania: 2022-09-29

Dzienniki Urzędowe