REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 6 oraz art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozwiązuje się Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie przy ul. Stanisława Westwalewicza 6, zwany dalej „Zespołem", w skład którego wchodzą Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie przy ul. Stanisława Westwalewicza 6 oraz Policealne Studium Plastyczne w Tarnowie przy ul. Stanisława Westwalewicza 6.

§ 2.

1. Majątek Zespołu staje się majątkiem Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie przy ul. Stanisława Westwalewicza 6.

2. Nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi Zespołu stają się odpowiednio nauczycielami i pracownikami Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie przy ul. Stanisława Westwalewicza 6.

§ 3.

Rada pedagogiczna Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie przy ul. Stanisława Westwalewicza 6 dokona zmian w statucie Szkoły uwzględniając postanowienia niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie (Dz. Urz. MKiDN poz. 24).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2023 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-28
  • Data wejścia w życie: 2023-08-31
  • Data obowiązywania: 2023-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA