REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 14

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie likwidacji Policealnego Studium Plastycznego w Tarnowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 6 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Likwiduje się Policealne Studium Plastyczne w Tarnowie przy ul. Stanisława Westwalewicza 6.3)

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 36 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia Państwowego Zawodowego Studium Plastycznego w Tarnowie (Dz. Urz. MKiS poz. 34).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2023 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185.

3) Policealne Studium Plastyczne w Tarnowie zostało przejęte z dniem 1 stycznia 2021 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od Gminy Miasta Tarnowa na podstawie art. 8 ust. 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) - porozumieniem z dnia 17 września 2020 r. zawartym pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-28
  • Data wejścia w życie: 2023-08-31
  • Data obowiązywania: 2023-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA