REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 17

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki inwestycyjne przyznanych poszczególnym jednostkom na 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek wraz z zaplanowanymi dla tych jednostek w budżecie państwa w części 24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotami dotacji celowych na wydatki inwestycyjne, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK WRAZ Z ZAPLANOWANYMI DLA TYCH JEDNOSTEK W BUDŻECIE PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KWOTAMI DOTACJI CELOWYCH NA WYDATKI INWESTYCYJNE]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 28 marca 2023 r. (poz. 17)

Rozdział

Wykaz jednostek otrzymujących dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa na 2023 r.

73095


152 776 000

73095

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

87 742 000

73095

Akademia Muzyczna w Katowicach

32 000 000

73095

Akademia Muzyczna w Krakowie

5 500 000

73095

Akademia Muzyczna w Poznaniu

1 561 000

73095

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

13 092 000

73095

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

5 881 000

73095

Akademia Teatralna w Warszawie

1 200 000

73095

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

2 000 000

73095

Dotacje celowe na realizację wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich

3 800 000

92101


3 590 000

92101

Studio Filmów Rysunkowych

3 590 000

92106


57 800 000

92106

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

15 000 000

92106

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

31 800 000

92106

Polska Opera Królewska

10 000 000

92106

Teatr Wielki - Opera Narodowa

1 000 000

92113


81 841 000

92113

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Warszawie

11 500 000

92113

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

5 141 000

92113

Instytut Książki w Krakowie

63 500 000

92113

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

200 000

92113

Narodowe Centrum Kultury

1 500 000

92114


157 635 000

92114

Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Warszawie

17 000 000

92114

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE

112 000 000

92114

Biuro „Niepodległa"

8 635 000

92114

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

20 000 000

92116


3 000 000

92116

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

3 000 000

92118


626 917 000

92118

Muzeum Historii Polski w Warszawie

372 762 000

92118

Muzeum II Wojny Światowej

31 970 000

92118

Muzeum Narodowe w Krakowie

8 701 000

92118

Muzeum Narodowe w Poznaniu

7 600 000

92118

Muzeum Narodowe w Warszawie

8 500 000

92118

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

15 777 000

92118

Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu

22 324 000

92118

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

19 907 000

92118

Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz pracy (1941-1944)

4 000 000

92118

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

26 010 000

92118

Zamek Królewski na Wawelu

28 700 000

92118

Muzeum Narodowe w Lublinie

2 766 000

92118

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

1 000 000

92118

Muzeum Stutthof w Sztutowie

4 700 000

92118

Muzeum Getta Warszawskiego

19 200 000

92118

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

1 400 000

92118

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

51 600 000

92119


32 100 000

92119

Narodowy Instytut Dziedzictwa

6 000 000

92119

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

25 500 000

92119

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków

600 000

92120


14 000 000

92120

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - ochrona zabytków w ramach trybu konkursowego

14 000 000

92195


328 115 000

92195

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

1 000 000

92195

Instytut Solidarności i Męstwa

61 000 000

92195

Pałac Saski Sp. z o.o.

36 115 000

92195

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne budowlane

215 000 000

92195

Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne

15 000 000


Ogółem:

1 457 774 000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-28
  • Data wejścia w życie: 2023-03-28
  • Data obowiązywania: 2023-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA