REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 41

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 10 lipca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Studiu Filmów Rysunkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmów Rysunkowych (Dz. Urz. MKiDN poz. 48, z 2018 r. poz. 53 oraz Dz. Urz. MKDNiS z 2020 r. poz. 19) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zakresu działalności Studia należy upowszechnianie kultury filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem filmów autorskich i filmów animowanych dla dzieci, edukacja dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz promocji i rozwoju polskiego filmu oraz sektora kreatywnego.",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) promowanie produkcji polskich filmów dla dzieci przez wspieranie i współorganizację festiwali oraz przeglądów filmowych;",

c) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) świadczenie usług produkcyjnych i postprodukcyjnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie kinematografii, nadawców programów telewizyjnych oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych;",

d) w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) działalność Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji;

8) współpracę z sektorem gier wideo.";

2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada liczy 5 członków.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-07-12
  • Data wejścia w życie: 2023-07-13
  • Data obowiązywania: 2023-07-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA