REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 45

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Centrum Solidarności „Stocznia" w Szczecinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2023 r. poz. 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą „Centrum Solidarności „Stocznia" w Szczecinie", zwaną dalej „Centrum".

§ 2.

Siedzibą Centrum jest Szczecin.

§ 3.

Przedmiotem działania Centrum jest:

1) upamiętnianie i promowanie w kraju i za granicą dziedzictwa historycznego NSZZ „Solidarność", ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń Grudnia 1970 r. i Stycznia 1971 r. oraz Porozumień Szczecińskich z 30 sierpnia 1980 r. i strajków w 1988 r.;

2) upamiętnianie oporu społeczeństwa polskiego wobec systemu komunistycznego w latach 1945 - 1989, ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych;

3) upamiętnienie działalności i historii Stoczni Szczecińskiej oraz przemysłu stoczniowego w Szczecinie;

4) gromadzenie i wyeksponowanie materiałów dotyczących kształtowania zachodniej granicy Polski po II wojnie światowej oraz z czasu budowy życia społecznego i gospodarczego na Ziemiach Zachodnich i Północnych;

5) inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i naukowych nawiązujących do dziedzictwa kulturowego Ziem Zachodnich i Północnych, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i Pomorza Zachodniego.

§ 4.

Nadzór nad Centrum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.

§ 5.

Centrum zostanie nadany odrębnym zarządzeniem statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2023 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-24
  • Data wejścia w życie: 2023-08-30
  • Data obowiązywania: 2023-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA