REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 41

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Getta Warszawskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Getta Warszawskiego (Dz. Urz. MKiDN poz. 17 oraz z 2022 r. poz. 101) w § 7 załącznika wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pamiątki historyczne, dzieła sztuki, militaria, w tym broń, związane z historią getta warszawskiego, samej Warszawy i innych gett na terenach Polski okupowanych przez III Rzeszą Niemiecką;”;

2) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) zabytki pozyskane w trakcie prowadzenia badań archeologicznych na terenie byłego getta warszawskiego i innych gett na terenach Polski okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Sienkiewicz


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-15
  • Data wejścia w życie: 2024-04-16
  • Data obowiązywania: 2024-04-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA