| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 grudnia 2000 r.

w sprawie powołania pododdziałów antyterrorystycznych Policji

Na podstawie § 7 pkt 3 zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2 poz. 17 i Nr 7 poz. 73).

§ 1

Tworzy się wyodrębnione pododdziały antyterrorystyczne jako Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu oraz Warszawie.

§ 2

Stany etatowe oraz strukturę samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych, o których mowa w § 1 określają załączniki 1 i 2 do decyzji.

§ 3

1. Szczegółowy terytorialny zasięg działania samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji określa załącznik nr 3 do decyzji.

2. Szczegółowy zasięg terytorialny działania referatu, zespołów minersko-pirotechnicznych samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji, zespołu minersko-pirotechnicznego Oddziału Prewencji KWP w Olsztynie oraz w samodzielnych pododdziałach prewencji w Bydgoszczy i Lublinie określa załącznik nr 4 do decyzji.

§ 4

Nadzór nad Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi Policji sprawuje Komendant Główny Policji.

§ 5

Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji stanowią odwód Komendanta Głównego Policji przeznaczony do działań na terenie całego kraju.

§ 6

Decyzję o użyciu pododdziału antyterrorystycznego oraz referatu i zespołu minersko-pirotechnicznego poza terytorialnym zasięgiem działania podejmuje Komendant Główny Policji.

§ 7

Zakres oraz formy i metody działania pododdziałów antyterrorystycznych regulują odrębne przepisy.

§ 8

Traci moc Decyzja Nr 252 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 1998 roku w sprawie powołania oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych Policji w zakresie dotyczącym pododdziałów antyterrorystycznych Policji.

§ 9

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:

generalny inspektor J. Michna

Pierwszy Zastępca

Komendanta Głównego Policji:

nadinsp. mgr I. Wachowski

Załącznik 1. [STRUKTURA ORGANIZACYJNO-ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU ANTYTERRORYSTYCZNEGO W WARSZAWIE]

Załącznik nr 1
do decyzji nr 296
Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 grudnia 2000 r.

Struktura organizacyjno-etatowa Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Warszawie

Lp.

Nazwa komórki, stanowiska

Ilość etatów

Stanowiska pomocnicze

Razem

Policyjnych

1

2

3

4

5

1.

Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

1

1

-

2.

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

2

2

-

3.

Szef sztabu

1

1

-

4.

Referat Sztabowo-Operacyjny

– Kierownik referatu

– Specjalista

– Asystent

– Referent

– Sekretarka-maszynistka

 

1

2

5

2

1

 

1

2

5

2

-

 

1

11

10

1

5.

Referaty Szturmowe 5x18

– Kierownik referatu

– Specjalista

– Asystent

– Referent

 

5

20

50

15

 

5

20

50

15

 

90

90

6.

Referat Szkoleniowo-Szturmowy 1x14

– Kierownik referatu

– Specjalista

– Instruktor

 

1

9

4

 

1

9

4

 

14

14

7.

Referat Snajpersko-Szturmowy 1x12

– Kierownik referatu

– Specjalista

– Asystent

 

1

3

8

 

1

3

8

 

12

12

 

8.

Referat ds. Negocjacji 1x7

– Kierownik referatu

– Specjalista

– Asystent

 

1

4

2

 

1

4

2

 

7

7

 

1

2

3

4

5

9.

Referat Techniczny 1x13

– Kierownik referatu

– Specjalista

– Asystent

– Referent

 

1

3

5

4

 

1

3

5

4

 

13

13

-

10.

Referat Transportu 1x12

– Kierownik referatu

– Specjalista

– Asystent

–Referent

 

1

1

5

5

 

1

1

5

5

 

12

12

11.

Zespół Medyczny 1x4

– Lekarz

– Pielęgniarka

 

2

2

 

2

2

 

4

4

12.

Pluton Zabezpieczenia Wewnętrznego 1x21

– Dowódca plutonu

– Asystent

– Referent

– Policjant

 

1

5

5

10

 

1

5

5

10

 

21

21

13.

Referat Minersko-Pirotechniczny 1x25

– Kierownik referatu

– Specjalista

– Asystent

– Referent

 

1

4

11

9

 

1

4

11

9

 

25

25

14.

Pluton zabezpieczenia lotniska

– Dowódca plutonu

– Specjalista

– Asystent

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

1

1

5

3

9

15

 

1

1

5

3

9

15

 

34

34

Ogółem

247

246

1

 

Załącznik 2. [STRUKTURA ORGANIZACYJNO-ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU ANTYTERRORYSTYCZNEGO W: BIAŁYMSTOKU, GDAŃSKU, KATOWICACH, KRAKOWIE, ŁODZI, POZNANIU, RZESZOWIE, SZCZECINIE I WE WROCŁAWIU]

Załącznik nr 2
do decyzji nr 296
Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 grudnia 2000 r.

Struktura organizacyjno-etatowa Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i we Wrocławiu

Lp.

Nazwa komórki, stanowiska

Ilość etatów

Stanowiska pomocnicze

Razem

Policyjnych

1

2

3

4

5

1.

Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

1

1

2.

Specjalista

2

2

3.

Zespół techniczny

– Asystent

– Referent

 

1

2

 

1

2

 

3

3

4.

Pluton szturmowy

– Dowódca plutonu

– Asystent

– Referent

 

1

21

7

 

1

21

7

 

29

29

5.

Zespół szkolenia

– Dowódca plutonu

– Instruktor

 

1

9

 

1

9

 

10

10

6.

Zespół minersko-pirotechniczny

– Specjalista

– Asystent

 

1

9

 

1

9

 

10

10

 

Ogółem

55

55

0

 

Załącznik 3. [ZASIĘG TERYTORIALNY PODODDZIAŁÓW ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI]

Załącznik nr 3
do decyzji nr 296
Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 grudnia 2000 r.

Zasięg terytorialny pododdziałów antyterrorystycznych Policji

1) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Warszawie

– woj. mazowieckie oraz na obszarze woj. lubelskiego powiat: łukowski, puławski, i rykowski oraz obszar Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie;

2) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Białymstoku

– woj. podlaskie oraz na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego powiat: bartoszycki, ełcki, giżycki, kętrzyński, lidzbarsko-warmiński, mrągowski, nidzicki, olecko-gołdapski, olsztyński, piski, szczytnieński i na obszarze woj. lubelskiego powiat: bialsko-podlaski, parczewski, radzyńsko-podlaski;

3) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Gdańsku

– woj. pomorskie oraz na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego powiat: braniewski, elbląski, działdowski, nowomiejsko-lubawski, iławski, ostródzki i na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego powiat: brodnicki, chełmnieński, grudziądzki, sępólno-krajeński, świecki, tucholski, wąbrzeźnieński;

4) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Katowicach

– woj. śląskie oraz na obszarze woj. opolskiego powiat: głubczycki, kędzierzyńsko-koźleński, krapkowicki, leśnieński, strzelecki, prudnicki;

5) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Krakowie

– woj. małopolskie oraz na obszarze woj. świętokrzyskiego powiat: kielecki, busko-zdrójecki, jędrzejowski, kazimierzowski (Kazimierza Wlk.), pińczowski, włoszczowski;

6) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Łodzi

– woj. łódzkie oraz na obszarze woj. świętokrzyskiego powiat: koński, skarżysko-kamieński i na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego powiat: aleksandrowski, golub-dobrzyński, lipnieński, radziejowski, rypiński, toruński, włocławski;

7) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Poznaniu

– woj. wielkopolskie oraz na obszarze woj. lubuskiego powiat: międzyrzecki, krosno-odrzański, słubicki, sulęciński, świebodziński, zielonogórski i na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego powiat: bydgoski, mogilnieński, nakielski, inowrocławski, żniński;

8) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Rzeszowie

– woj. podkarpackie oraz na obszarze woj. lubelskiego powiat: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, krośnieński, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolsko-lubelski, świdnicki, tomaszowsko-lubelski, włodawski, zamojski i na obszarze woj. świętokrzyskiego powiat: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski;

9) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Szczecinie

– woj. zachodniopomorskie oraz na obszarze woj. lubuskiego powiat: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdencki i sulęciński;

10) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu

– woj. dolnośląskie oraz na obszarze woj. opolskiego powiat: brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, opolski i na obszarze woj. lubuskiego powiat: nowo-solski, żagański, żarski;

Załącznik 4. [ZASIĘG TERYTORIALNY REFERATU I ZESPOŁÓW MINERSKO-PIROTECHNICZNYCH POLICJI]

Załącznik nr 4
do decyzji nr 296
Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 grudnia 2000 r.

Zasięg terytorialny referatu i zespołów minersko-pirotechnicznych Policji

1) Referat Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KSP w Warszawie

– woj. mazowieckie i obszar Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie;

2) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Białymstoku

– woj. podlaskie;

3) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Gdańsku

– woj. pomorskie;

4) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Katowicach

– woj. śląskie oraz na obszarze woj. opolskiego powiat: głubczycki, kędzierzyńsko-koźleński, krapkowicki, leśnieński, strzelecki, prudnicki;

5) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Krakowie

– woj. małopolskie oraz na obszarze woj. świętokrzyskiego powiat: kielecki, busko-zdrójecki, jędrzejowski, kazimierzowski (Kazimierza Wlk.), pińczowski, włoszczowski;

6) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Łodzi

– woj. łódzkie oraz na obszarze woj. świętokrzyskiego powiat: koński, skarżysko-kamieński;

7) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Poznaniu

– woj. wielkopolskie oraz na obszarze woj. lubuskiego powiat: międzyrzecki, krosnoodrzański, słubicki, sulęciński, świebodziński, zielonogórski;

8) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Rzeszowie

– woj. podkarpackie oraz na obszarze woj. świętokrzyskiego powiat: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski;

9) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Szczecinie

– woj. zachodniopomorskie oraz na obszarze woj. lubuskiego powiat: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdencki i sulęciński;

10) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP we Wrocławiu

– woj. dolnośląskie oraz na obszarze woj. opolskiego powiat: brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, opolski i na obszarze woj. lubuskiego powiat: nowo-solski, żagański, żarski;

11) Zespół Minersko-Pirotechniczny KWP w Bydgoszczy woj. kujawsko-pomorskie;

12) Zespół Minersko-Pirotechniczny KWP w Lublinie woj. lubelskie;

13) Zespół Minersko-Pirotechniczny KWP w Olsztynie woj. warmińsko-mazurskie;

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »