REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 7 poz. 38

DECYZJA NR 99 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

zmieniająca decyzję w sprawie niektórych zadań z zakresu obsługi finansowo-księgowej wykonywanych przez komendy wojewódzkie Policji na rzecz służb podległych Komendzie Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komend wojewódzkich Policji

Tekst pierwotny

§ 1

W decyzji nr 136/2001 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie niektórych zadań z zakresu obsługi finansowo-księgowej, wykonywanych przez komendy wojewódzkie Policji na rzecz służb podległych Komendzie Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komend wojewódzkich Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 80) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1:

a) w pkt 5 lit. a) po wyrazie „pojazdów” dodaje się wyrazy „...a także opłaty za przeglądy techniczne”,

b) w pkt 5 lit b) po wyrazie „Policja” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „w tym holowanie samochodów użytkowanych przez Centralne Biuro Śledcze i Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji”,

c) po pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) materiały pędne zużyte przez pojazdy komendy wojewódzkiej Policji w toku realizacji zadań zlecanych przez służbę śledczą”.

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ze środków otrzymywanych w ramach sum na zlecenie finansowane są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, związane z działaniem policjantów Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, pełniących służbę w jednostkach terenowych”,

3) dodaje ust. 4 w brzmieniu:

„4. Podstawę rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 8, stanowi zużycie paliwa, wyliczone na podstawie przebiegu kilometrów oraz norm zużycia paliwa ustalonych dla pojazdów służbowych, liczone po cenie zakupu przez komendę wojewódzką Policji”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Władysław Padło

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA