REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 9 poz. 49

DECYZJA NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 maja 2002 r.

w sprawie trybu obiegu informacji dotyczących osób skazanych i tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności

Tekst pierwotny

W celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby skazane lub tymczasowo aresztowane czasowo przebywające na wolności, postanawia się co następuje:

§ 1

Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji zwane dalej „BŁiI” w ramach współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej podejmie działania zapewniające uzyskanie wyprzedzających informacji dotyczących osób skazanych i tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności, w celu wykorzystania ich do realizacji ustawowych zadań Policji.

§ 2

Funkcjonariuszy i pracowników BŁiI zobowiązuje się do:

1) odbioru danych przekazywanych na drodze elektronicznej z Biura Informacji i Statystyk Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, ich wprowadzania do systemu ARIP (automatycznego rozsyłania informacji o przepustkach),

2) rozsyłania danych, o których mowa w pkt 1, za pomocą Policyjnej Poczty Elektronicznej (PPE) do jednostek Policji (KMP, KPP i KP dla KSP) właściwych terytorialnie ze względu na miejscowość deklarowanego pobytu osoby skazanej lub tymczasowo aresztowanej, czasowo przebywającej na wolności.

§ 3

Dyżurni jednostek Policji po odebraniu informacji przekazywanych poprzez PPE, drukują je i przekazują do jednostek Policji właściwych terytorialnie ze względu na miejscowość, do której udaje się osoba skazana lub tymczasowo aresztowana czasowo przebywająca na wolności.

§ 4

1. Wprowadza się obowiązek w jednostkach Policji (KMP, KPP i KP dla KSP) prowadzenia rejestru potwierdzeń zgłoszenia się osób skazanych i tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności.

2. W rejestrze potwierdzeń, o którym mowa w ust. 1, odnotowuje się informacje o: dacie i godzinie zgłoszenia, imię i nazwisko skazanego lub tymczasowo aresztowanego oraz nazwę jednostki penitencjarnej, z której otrzymał przepustkę.

3. Dyżurny jednostki Policji, o której mowa w ust. 1, potwierdza fakt zgłoszenia się osoby skazanej lub tymczasowo aresztowanej czasowo przebywającej na przepustce, ostemplowując odwrotną stronę przepustki pieczątką jednostki Policji oraz wpisując datę i godzinę zgłoszenia i składając czytelny podpis.

§ 5

Traci moc decyzja nr 135 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie trybu obiegu informacji dotyczących osób skazanych i tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności (Dz. Urz. KGP nr 6, poz. 79).

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2002 roku.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-07-12
  • Data wejścia w życie: 2002-05-27
  • Data obowiązywania: 2002-05-27
  • Z mocą od: 2002-01-01
  • Dokument traci ważność: 2008-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA