REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 6 poz. 24

DECYZJA NR 49
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów realizujących zadania na stanowiskach dydaktycznych w szkołach Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996 i Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów realizujących zadania na stanowiskach dydaktycznych w szkołach Policji, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

Realizacją programu, o którym mowa w § 1, powierzam Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.

§ 3

Traci moc decyzja nr 234 Komendanta Głównego Policji z 19 września 2002 r. (Dz. Urz. KGP nr 12, poz. 84) w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów realizujących zadania na stanowiskach dydaktycznych w szkołach Policji.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji: gen. insp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-03-20
  • Data wejścia w życie: 2003-02-24
  • Data obowiązywania: 2003-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA