reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 141
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie utworzenia Rady Programowej Muzeum Policji

Działając w trybie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 153, z 2002 r. Nr 10, poz. 61 i z 2003 r. Nr 2, poz. 3 oraz Nr 4, poz. 8) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się Radę Programową Muzeum Policji, zwaną dalej „Radą”, w skład której wchodzą osoby posiadające wiedzę o funkcjonowaniu Policji, jej historii i tradycji, oraz doświadczenie w działalności publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie.

2. Członków Rady powołuje Komendant Główny Policji po uzyskaniu ich deklaracji o gotowości do udziału w pracach Rady.

3. Członkostwo w Radzie ustaje od dnia przekazania Komendantowi Głównemu Policji przez członka Rady oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.

§ 2

Rada spełnia następujące funkcje:

1) formułuje opinie, udziela konsultacji i doradza Komendantowi Głównemu Policji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Muzeum Policji;

2) udziela pomocy w przezwyciężaniu istotnych trudności w prawidłowym funkcjonowaniu Muzeum Policji;

3) inicjuje i wspiera wszelkie formy upowszechniania dorobku Policji.

§ 3

1. Rada prowadzi działalność w formie:

1) posiedzeń plenarnych, zwoływanych nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy w terminach ustalonych przez Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji;

2) zebrań problemowych, zwoływanych doraźnie na wniosek członków Rady, w terminach ustalonych przez Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji;

3) konsultacji udzielanych przez poszczególnych członków Rady, ustnie lub pisemnie, na wniosek Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji.

2. Członkowie Rady mają równy status i są niezależni w zakresie wyrażanych opinii i ocen, przedstawianych wniosków i propozycji oraz inicjatyw podejmowanych w ramach funkcji, o których mowa w § 2.

3. W posiedzeniach i zebraniach Rady mogą uczestniczyć wyznaczeni lub zaproszeni przez Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji eksperci albo inne osoby, których obecność została uznana za potrzebną.

§ 4

1. Naczelnik Wydziału Upowszechniania i Promocji Kultury w Policji Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji zapewnia warunki umożliwiające Radzie realizację jej funkcji.

2. Do obowiązków Naczelnika Wydziału Upowszechniania i Promocji Kultury w Policji w zakresie, o którym mowa w § 3, należy:

1) zwoływanie, w imieniu Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji, posiedzeń i zebrań Rady;

2) przygotowywanie materiałów zgodnie z tematyką posiedzeń i zebrań Rady oraz spraw kierowanych do konsultacji przez członków Rady;

3) dostarczanie członkom Rady, z zachowaniem zasad określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, materiałów informacyjnych niezbędnych w działalności Rady;

4) organizacyjna obsługa posiedzeń i zebrań Rady;

5) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością Rady.

§ 5

Posiedzeniom i zebraniom Rady przewodniczy Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji lub inna wyznaczona przez niego osoba.

§ 6

Obsługę biurową i techniczną niezbędną do działalności Rady zapewnią Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia oraz Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji, stosownie do ustalonych zakresów działania wymienionych biur.

§ 7

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:

gen. insp. Antoni Kowalczyk

 

Załącznik 1. [Lista członków Rady Programowej Muzeum Policji]

Załącznik do decyzji nr 141 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 maja 2003 r.

Lista członków Rady Programowej Muzeum Policji

1.

Hanna GUCWIŃSKA

– Poseł na Sejm RP

2.

Włodzimierz DUSIEWICZ

– Prezes Federacji Rodzin Katyńskich

3.

Grzegorz GRYZ

– Specjalista ds. upowszechniania historii i tradycji Policji w Biurze Kadr i Szkolenia KGP

4.

Andrzej HOŁOWATY-WINOGRODZKI

– Dyrektor Biura – Inspektorat Nadzoru i Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej

5.

Zenon JAKUBOWSKI

– Klub Emerytów i Rencistów Komendy Głównej Policji

6.

Grzegorz JACH

– Naczelnik Wydziału Upowszechniania i Promocji Kultury w Policji Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji

7.

Tadeusz KONON

– Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”

8.

Krzysztof KOŚLA

– Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA

9.

Jacek MACYSZYN

– Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego

10.

Antoni OSIERDA

– Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji

11.

Hieronim PAKULSKI

– Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”

12.

Janusz ŚLIWIŃSKI

– Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama