| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 840 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 lipca 2004 r.

zmieniające zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu tych badań

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu tych badań wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zbiory kryminalistyczne w rozumieniu instrukcji to w szczególny sposób uporządkowane zbiory dowodów rzeczowych gromadzone i porównywane w celu:

1) wyznaczania związków pomiędzy przestępstwami;

2) identyfikacji przedmiotów mających związek z przestępstwem;

3) typowania osób mogących mieć związek z przestępstwem.”;

2) § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przesyłki zawierające dowody rzeczowe muszą spełniać ogólne wymogi, określone w przepisach:

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 18, poz. 156 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 156);

2) rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczenia materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach (Dz. U. Nr 18, poz. 167 oraz z 2003 r. Nr 211, poz. 2071);

3) rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów (Dz. U. Nr 18, poz. 168);

4) zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 29)”;

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Po sprawdzeniu stanu nadesłanych dowodów rzeczowych ekspert rejestruje je w rejestrze dowodów rzeczowych i podejmuje decyzję o technicznym sposobie dalszego ich przechowywania.

2. Rejestr dowodów rzeczowych powinien zawierać następujące informacje: datę wpływu, organ zlecający, opis przesłanego materiału, Ds, RSD, L.dz., imię i nazwisko eksperta wykonującego badania, potwierdzenie przyjęcia i przekazania dowodu rzeczowego, datę zakończenia badań i ekspedycji dowodu rzeczowego oraz uwagi.

3. W przypadku gdy nadesłany do badań dowód rzeczowy występuje w postaci dokumentów, zdjęć fotograficznych lub innych przedmiotów o niewielkich wymiarach, może być on przechowywany przez eksperta razem z całą dokumentacją zarządzonych badań w szafie metalowej.

4. W pozostałych przypadkach ekspert przekazuje dowody rzeczowe do magazynu dowodów rzeczowych laboratorium.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

z up. Pierwszy Zastępca

Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

 

 

1 Zmiany do ustawy powołanej w przypisie opublikowane zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 884, nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210 poz. 2036.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »