| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 344
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 sierpnia 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki

Na podstawie art. 28a ust. 2 i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 98 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a w tire pierwsze po wyrazach „6 – Administracja i utrzymanie obiektów” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem wydatków przeznaczonych na finansowanie potrzeb Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, o których mowa w pkt 4”,

b) w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego oraz jego zastępcy w zakresie wydatków ujętych w klasyfikacji budżetowej wydatków w grupie:

a) „3 – Uzbrojenie i technika specjalna” dotyczących potrzeb Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP i obejmujących:

– zakup materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej – paragraf 421,

– zakup sprzętu – paragraf 425,

– zakup usług remontowych – paragraf 427,

– zakup usług pozostałych – paragraf 430;

b) „6 – Administracja i utrzymanie obiektów” dotyczących paragrafu 4300 w poz. 430021 – pozostałe usługi – w zakresie wydawnictw należących do właściwości rzeczowej CLK;

5) Dyrektorowi Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji oraz jego zastępcy w zakresie wydatków: ujętych w klasyfikacji wydatków budżetowych w grupie „9 –Lecznictwo” dotyczących zakupu usług zdrowotnych – paragraf 4280 poz. 428002 w zakresie badań profilaktycznych, medycyny pracy i sanatoriów;”,

c) w ust. 2 wyrazy: „3000 EURO”, zastępuje się wyrazami: „25.000 zł”,

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zmian kadrowych na stanowiskach wymienionych w § 1 Dyrektor Biura Finansów i Dyrektor Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji zapewniają realizację wymogów, o których mowa w ust. 1.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 czerwca 2004 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »